ประวัติภาณุ อุทัยรัตน์ ข้อมูลล่าสุดของภาณุ อุทัยรัตน์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ภาณุ อุทัยรัตน์

ภาณุ อุทัยรัตน์

ภาณุ อุทัยรัตน์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 12 ก.พ. 2499
อายุ 64 ปี
เดชะบุญพระคุ้มครอง ด้วยเป็นคนของแผ่นดิน จึงรอดพ้นเงื้อมมือกลุ่มอธรรมมาได้ หลังถูกดักซุ่มยิงถล่มด้วยอาวุธนานาชนิด แต่ด้วยเดชะบุญที่เจ้าหน้าที่ที่นั่งมาด้วยกัน พารถหักหลบคมกระสุน เล็ดรอดไปพักที่ สภ.ปะนาเระ ได้อย่างหวุดหวิด

วินาทีนี้ต้องยอมรับว่า กลุ่มโจรใต้ฮึกเหิม และเริ่มยกระดับการก่อการไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก เพราะที่ผ่านมามักไม่ค่อยปรากฎว่า กลุ่มคนร้ายกล้าลงมือกับเจ้าหน้าที่ชั้น VIP ของทางการมากนัก

โดนถล่มด้วยอาวุธชุดใหญ่ขนาดนี้ เลยชักไม่แน่ใจว่าบุคคลผู้ใกล้ชิดรัฐบาลปู 1 ที่มีข่าวก่อนหน้านี้ว่า ได้รับใบสั่งจากคนไกลให้มารับปูนบำเหน็จรางวัลคุมงบมหาศาลดับไฟใต้แทน จะชักแหยงเข็ดเขี้ยวกล้ามารับตำแหน่งแทนหรือไม่ เพราะชั่วโมงนี้ อาจจะต้องเสี่ยงกับความบ้าเลือดของกลุ่มก่อการ ที่ชักจะเล่นแรงกันมากขึ้นทุกที ๆ

ชื่อ-สกุล : นาย ภาณุ อุทัยรัตน์

วันที่เกิด 12 กุมภาพันธ์ 2499

บิดา นายห้อม อุทัยรัตน์ (ถึงแก่กรรม)

มารดา นางสรรเสริญ อุทัยรัตน์

การศึกษา และดูงาน :
- หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 34
- หลักสูตรนักเรียนโรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 32
- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี
- โรงเรียนวัดมุจลินทร์ จังหวัดปัตตานี
- โรงเรียนบ้านตุยง จังหวัดปัตตานี

ตำแหน่งปัจจุบัน :
1 ตุลาคม 2552 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายกิจการพิเศษ

ตำแหน่งอื่นๆ :
4 เมษายน 2554 เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
3 พฤษภาคม 2554 รองประธานกรรมการองค์การตลาด (อต.) การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
1 ธันวาคม 2530 ปลัดอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
1 ตุลาคม 2534 จ่าจังหวัดนราธิวาส
2 พฤศจิกายน 2535 ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนาอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
8 พฤศจิกายน 2536 นายอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส
1 พฤศจิกายน 2538 นายอำเภอเมืองสงขลา
12 ตุลาคม 2541 หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา
2543 ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ประจำเขตที่ 10
18 พฤศจิกายน 2545 รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา
20 กรกฎาคม 2547 ที่ปรึกษาด้านด้านความมั่นคง (เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน)
10 ชช.) สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย
1 ตุลาคม 2548 ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
28 พฤศจิกายน 2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
1 ตุลาคม 2552 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายกิจการพิเศษ

ตำแหน่งอื่นๆ :
9 มกราคม 2553 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
4 เมษายน 2554 เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
3 พฤษภาคม 2554 รองประธานกรรมการองค์การตลาด (อต.)

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement