ประวัติสมชาย เบญจรงคกุล ข้อมูลล่าสุดของสมชาย เบญจรงคกุล

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สมชาย เบญจรงคกุล

สมชาย เบญจรงคกุล

สมชาย เบญจรงคกุล

เพศ ชาย
วันที่เกิด 3 ก.ย. 2500
อายุ 64 ปี
'สมชาย เบญจรงคกุล' ชายวัย 53 ปีที่เปี่ยมล้นไปด้วยประสบการณ์และความสามารถ การันตีด้วยตำแหน่งผู้บริหารมากกว่า 10 บริษัท และยังโดดเด่นในแวดวงการเมืองอีกต่างหาก

ชื่อ-สกุล : นาย สมชาย เบญจรงคกุล

วันที่เกิด : 3 กันยายน 2500

ประวัติครอบครัว :
บิดา นายสุจินต์ เบญจรงคกุล
มารดา นางกาญจนา (อมรรัตกุล) เบญจรงคกุล
ชื่อพี่น้อง : 1. บุญชัย เบญจรงคกุล
2. วรรณา เบญจรงคกุล (ณา)
3. สมชาย เบญจรงคกุล
4. นายวิชัย เบญจรงคกุล

จำนวนบุตร-ธิดา 3 คน บุตร 1 คน ธิดา 2 คน

การศึกษา และดูงาน :
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- William Rainey Harper College
- มัธยมศึกษา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งทางการเมือง :
31 กรกฎาคม 2538 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายบุญพันธ์ แขวัฒนะ)
5 มีนาคม 2539 ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายมนตรี พงษ์พานิช)
2 ธันวาคม 2539 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
24 ตุลาคม 2540 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (พ้น 7 พ.ย.2540 เนื่องจากนายกฯ ลาออก)

ตำแหน่งการทำงาน :
เคยเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัท ไทยเซทเทิลไลท์, บริษัท ยูคอมอินเตอร์เนชั่นแนล คอมมูนิเกชั่น จำกัด, บริษัท ยูไนเต็ด เรดิโอ จำกัด และเป็นกรรมการบริหารบริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน), บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเกชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท เดลคอม เซอร์วิส (ประเทศไทย), บริษัท เวิร์ล เทเลคอม โฮลดิ้ง จำกัด, ประธานกรรมการบริหาร บริษัทยูไนเต็ด เทเลคอม เซลส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด (ยูเทล)

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement