ประวัติแพทย์หญิง วรรณวิมล วรรณรักษ์ ข้อมูลล่าสุดของแพทย์หญิง วรรณวิมล วรรณรักษ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

แพทย์หญิง วรรณวิมล วรรณรักษ์

แพทย์หญิง วรรณวิมล วรรณรักษ์

แพทย์หญิง วรรณวิมล วรรณรักษ์

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
นอกจากจะเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังชื่อดังของประเทศแล้ว "แพทย์หญิง วรรณวิมล วรรณรักษ์"ยังสวมบทเป็นภรรยาและคุณแม่ลูกแฝดของน้องพลอยและน้องเพชร แต่ถึงจะมีหลายบทบาทหน้าที่แต่ยังไงแต่กิจการรมย์รวินทร์คลินิกก็มีคุณภาพไม่ตกหล่น

ชื่อ - นามสกุล : แพทย์หญิง วรรณวิมล วรรณรักษ์

ชื่อเล่น : แวว

ประวัติครอบครัว
ชื่อคู่สมรส : สันติ นามสกุล : วรรณรักษ์
ธิดาฝาแฝด 2 คน ชื่อ 1. ด.ญ.สิริมณี วรรณรักษ์ (เพชร)
2. ด.ญ.สิริกานต์ วรรณรักษ์ (พลอย)

การศึกษา :
ปริญญาโท สาขาจิตวิทยา

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนัง คลีนิก รมย์รวินทร์คลินิก
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement