ประวัติอภิภา วิศรุตเวช ข้อมูลล่าสุดของอภิภา วิศรุตเวช

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

อภิภา วิศรุตเวช

อภิภา วิศรุตเวช

อภิภา วิศรุตเวช

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
"พริม-อภิภา วิศรุตเวช" สาวสังคมที่พกพาความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์มารับราชการในกระทรวงการคลัง แบบนี้เรียกว่าทั้งสวยทั้งเก่ง อีกทั้งยังมีอุดมการณ์ช่วยเหลือประเทศชาติอีกด้วย น่าปลื้มใจแทนคุณพ่อคุณแม่ซะจริง!!!

ชื่อ: นางสาว อภิภา วิศรุตเวช

ชื่อเล่น : พริม

ประวัติครอบครัว :
บิดา: นพ.เรวัต วิศรุตเวช
มารดา :นางศรีศัย วิศรุตเวช
ชื่อพี่น้อง 1. น.ส.อภิภา วิศรุตเวช (พริม)
2. น.ส.มะสารี วิศรุตเวช (แพม)

การศึกษา :
- อุดมศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดม
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
- ประถมศึกษา โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
- อนุบาล โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- ทำงานที่กระทรวงการคลัง ในส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ ของสำนักนโนบายและแผน กระทรวงการคลัง ดูแลการบริหารหนี้สาธารณะ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement