ประวัติเสถียร เพิ่มทองอินทร์ ข้อมูลล่าสุดของเสถียร เพิ่มทองอินทร์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

เสถียร เพิ่มทองอินทร์

เสถียร เพิ่มทองอินทร์

เสถียร เพิ่มทองอินทร์

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ในที่สุด ป.ป.ช.ก็ได้ชี้มูล พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์ อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม ร่ำรวยผิดปกติ จากการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน และหนี้สิน ของเจ้าตัวและภรรยา กรณีเข้ารับตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม และตำแหน่งนายเทศมนตรีคาขวาง อ.วารินชำราบ(ของภรรยา) จนนำไปสูเหตุอันควรน่าสงสัยตาม ม.77 แห่ง พ.ร.บ.ปปช.2542 กระทั่งได้ไต่สวนรายการทรัพย์สินในข้อกล่าวหา จนรับฟังไม่ได้ จึงมีมติ ร่ำรวยผิดปกติ โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ เป็นทรัพย์มูลค่า 296,323,911.07 บาท จึงมีมติให้อัยการสูงสุด มีคำร้องต่อศาลให้มีคำสั่ง ยึด หรืออายัดทรัพย์สินตกเป้นของแผ่นดิน

ชื่อ-สกุล : พล.อ.เสถียร เพิ่มทองอินทร์

การศึกษา : โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 11 (รร.จปร.22), โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 62, วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.รุ่นที่ 48), คณะรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราธิราช, คณะรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

การทำงาน : เป็นผู้บังคับกองร้อยทหารปืนใหญ่, ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 6, เสนาธิการกรมทหารปืนใหญ่ที่ 6, ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56, ผู้อำนวยการกองยุทธการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 1 เมษายน 2548, รอง​ผู้​บัญชาการ​หน่วย​บัญชาการ​ทหาร​พัฒนา 1 ตุลาคม 2549, ตุลาการศาลทหารสูงสุด 6 พฤษภาคม 2553 และผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 1 เมษายน 2551

ดำรงตำแหน่ง : ประธานคณะที่ปรึกษากองบัญชาการกองทัพไทย 1 ตุลาคม 2553
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement