ประวัติวิเชียร ชวลิต ข้อมูลล่าสุดของวิเชียร ชวลิต
วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วิเชียร ชวลิต

วิเชียร ชวลิต

วิเชียร ชวลิต

เพศ ชาย
วันที่เกิด 14 เม.ย. 2498
อายุ 63 ปี
เป็นหนึ่งในทีมงานจัดการปัญหาน้ำของ นายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สำหรับ นายวิเชียร ชวลิต เลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน (กยน.) โดยหลังจากร่วมถกกับ ผู้ว่าฯ 30 จังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมผ่านวีดิโอคอนเฟอเรนซ์แล้ว นายกรัฐมนตรีก็ได้แจกแจงทำความเข้าใจกับประชาชนผ่านรายการ "รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน" ว่ามีแผนรับมือน้ำท่วมในปี 2555 โดยได้แบ่งพื้นที่ออกเป็นต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งพื้นที่ต้นน้ำในเขตภาคเหนือ จะมีการดำเนินการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ป่าทั้งหมด 20 ล้านไร่ ที่เป็นโครงการระยะยาว ส่วนโครงการระยะสั้นเห็นผลทันที คือ การสร้างฝายชะลอน้ำ รวมไปถึงการวางแผนระบายน้ำในเขื่อน เพื่อเป็นการปรับปรุงพื้นที่ต้นน้ำตามแผนของ กยน. ทั้งนี้ แผนดังกล่าวจะสำเร็จหรือไม่คงต้องรอดูกันต่อไป

ประวัติบุคคลสำคัญ :
ชื่อ-สกุล : นายวิเชียร ชวลิต
อายุ : 56 ปี
วันที่เกิด : 14 เมษายน 2498

การศึกษา และดูงาน :
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปี 2534 หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 31
- ปี 2538 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 33
- ปี 2545 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 7
- ปี 2548 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 14 ธันวาคม 2553 ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตำแหน่งอื่นๆ :
- 11 พฤษภาคม 2553 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
- 14 มีนาคม 2554 ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- 1 ธันวาคม 2530 ปลัดอำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี
- 25 พฤศจิกายน 2534 ประจำจังหวัดขอนแก่น (ปฏิบัติราชการคจก.)
- 12 ตุลาคม 2535 นายอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
- 17 มิถุนายน 2539 นายอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
- 22 พฤศจิกายน 2542 นายอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
- 11 ธันวาคม 2544 ผู้อำนวยการส่วนระบบการปกครองท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่
- 16 ธันวาคม 2545 ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติกร
- 2 ตุลาคม 2547 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
- 19 ธันวาคม 2548 รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
- 4 มิถุนายน 2550 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
- 28 พฤศจิกายน 2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
- 7 เมษายน 2552 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
- 1 มิถุนายน 2553 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
- 1 ตุลาคม 2553 อธิบดีกรมการปกครอง
- 14 ธันวาคม 2553 ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตำแหน่งอื่นๆ :
- 11 พฤษภาคม 2553 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
- 14 มีนาคม 2554 ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค