ประวัติวิเชียร ชวลิต ข้อมูลล่าสุดของวิเชียร ชวลิต

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วิเชียร ชวลิต

วิเชียร ชวลิต

วิเชียร ชวลิต

เพศ ชาย
วันที่เกิด 14 เม.ย. 2498
อายุ 66 ปี
เป็นหนึ่งในทีมงานจัดการปัญหาน้ำของ นายกฯยิ่งลักษณ์ ชินวัตร สำหรับ นายวิเชียร ชวลิต เลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน (กยน.) โดยหลังจากร่วมถกกับ ผู้ว่าฯ 30 จังหวัดที่ประสบภัยน้ำท่วมผ่านวีดิโอคอนเฟอเรนซ์แล้ว นายกรัฐมนตรีก็ได้แจกแจงทำความเข้าใจกับประชาชนผ่านรายการ "รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน" ว่ามีแผนรับมือน้ำท่วมในปี 2555 โดยได้แบ่งพื้นที่ออกเป็นต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งพื้นที่ต้นน้ำในเขตภาคเหนือ จะมีการดำเนินการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ป่าทั้งหมด 20 ล้านไร่ ที่เป็นโครงการระยะยาว ส่วนโครงการระยะสั้นเห็นผลทันที คือ การสร้างฝายชะลอน้ำ รวมไปถึงการวางแผนระบายน้ำในเขื่อน เพื่อเป็นการปรับปรุงพื้นที่ต้นน้ำตามแผนของ กยน. ทั้งนี้ แผนดังกล่าวจะสำเร็จหรือไม่คงต้องรอดูกันต่อไป

ประวัติบุคคลสำคัญ :
ชื่อ-สกุล : นายวิเชียร ชวลิต
อายุ : 56 ปี
วันที่เกิด : 14 เมษายน 2498

การศึกษา และดูงาน :
- ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปี 2534 หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 31
- ปี 2538 หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 33
- ปี 2545 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 7
- ปี 2548 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 14 ธันวาคม 2553 ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตำแหน่งอื่นๆ :
- 11 พฤษภาคม 2553 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
- 14 มีนาคม 2554 ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- 1 ธันวาคม 2530 ปลัดอำเภอวัฒนานคร จังหวัดปราจีนบุรี
- 25 พฤศจิกายน 2534 ประจำจังหวัดขอนแก่น (ปฏิบัติราชการคจก.)
- 12 ตุลาคม 2535 นายอำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร
- 17 มิถุนายน 2539 นายอำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
- 22 พฤศจิกายน 2542 นายอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
- 11 ธันวาคม 2544 ผู้อำนวยการส่วนระบบการปกครองท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่
- 16 ธันวาคม 2545 ผู้อำนวยการสำนักการสอบสวนและนิติกร
- 2 ตุลาคม 2547 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
- 19 ธันวาคม 2548 รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
- 4 มิถุนายน 2550 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
- 28 พฤศจิกายน 2551 ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
- 7 เมษายน 2552 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
- 1 มิถุนายน 2553 อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
- 1 ตุลาคม 2553 อธิบดีกรมการปกครอง
- 14 ธันวาคม 2553 ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตำแหน่งอื่นๆ :
- 11 พฤษภาคม 2553 กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
- 14 มีนาคม 2554 ประธานกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement