ประวัติวิมลภัทร์ ตุงคนาค ข้อมูลล่าสุดของวิมลภัทร์ ตุงคนาค

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วิมลภัทร์ ตุงคนาค

วิมลภัทร์ ตุงคนาค

วิมลภัทร์ ตุงคนาค

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ถึงว่า..ทำไมคุณฉัตรชัยและคุณหญิง ม.ร.ว.ดัจฉราพิมล ตุงคนาคถึงยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ เพราะตอนนี้สาวสังคมที่ได้รับการจับตามองคนหนึ่งก็คือคุณ"เหมียง-วิมลภัทร์ ตุงคนาค" บุตรสาวคนโต ที่พกปริญญาตรีและโทจากจุฬาลงกรณ์ บวกกับหน้าที่การงานที่มั่นคง แบบนี้จะไม่ให้คุณพ่อคุณแม่ปลื้มยังไงไหว...

ชื่อ นามสกุล : นางสาววิมลภัทร์ ตุงคนาค

ชื่อเล่น: เหมียง

ประวัติครอบครัว :
บิดา: น.ต.ฉัตรชัย ตุงคนาค
มารดา : คุณหญิง ม.ร.ว.ดัจฉราพิมล ตุงคนาค
ชื่อพี่น้อง : 1. น.ส.วิมลภัทร์ ตุงคนาค (เหมียง)
2. นายสุบดี ตุงคนาค (ทัก)
3. นายเดชชัย ตุงคนาค

การศึกษา และดูงาน :
- จบชั้นอนุบาลจากโรงเรียนมาแตร์เดอี
- จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนมาแตร์เดอี
- จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- จบปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- จบ Interior Design จาก Inchbald School of Design ประเทศอังกฤษ ได้ใบ Higher Diploma
- จบปริญญาโททางด้าน Design Leadership จาก Middlesex University ประเทศอังกฤษ
- จบปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ สาขานิเทศศาสตร์พัฒนาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ดูแลงานทางด้านการประชาสัมพันธ์โดยรวมของสำนักงานฯ
- รับผิดชอบในส่วนของการประชาสัมพันธ์ โครงการปรับปรุงและพัฒนา ในฝ่ายบริหารภูมิภาค โดยที่พื้นที่ของสำนักงานฯมีอยู่ 13 จังหวัด เป็นโครงการที่มีไว้เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสำนักงานจังหวัดและตลาดส่วนภูมิภาคของแต่ละจังหวัด
- เจ้าหน้าที่ประสานงานมูลนิธิที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

ทำงานอื่นๆ
- ดูแลร้านอาหาร ชื่อ กัลปพฤกษ์ สาขา All Seasons Place
ยศหรือขั้น
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement