ประวัติแพทย์หญิง ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ ข้อมูลล่าสุดของแพทย์หญิง ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

แพทย์หญิง ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์

แพทย์หญิง ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์

แพทย์หญิง ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
เรียกว่าเป็นผู้หญิงเก่งในแวดวงชั้นสูงอีกหนึ่งคนที่ควรจับตามอง กับแพทย์หญิงของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ เจ้าของคลินิกผิวหนังถึง 9 สาขาทั่วประเทศไทย ซึ่งจัดว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและเลเซอร์ การันตีด้วยวุฒิบัตรมากมายจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

ชื่อ - นามสกุล : แพทย์หญิง ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์

ชื่อเล่น : เคท

ประวัติครอบครัว :
บิดา : นพ.วิเศษ ฟูจิตนิรันดร์
มารดา : นางฉวีวรรณ ฟูจิตนิรันดร์

การศึกษา และดูงาน :
- จบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนปรีชานุศาสตร์ จังหวัดชลบุรี
- จบปริญญาตรี คณะแพทย์ศาสตร์จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- จบอนุปริญญา วิทยาศาสตร์ผิวหนังจากวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งเวลส์ ประเทศอังกฤษ,
- วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การแพทย์ความงาม ประเทศสหรัฐอเมิรกา
- วุฒิบัตรศัลยกรรมเลเซอร์เฉพาะทาง ประเทศสหรัฐอเมริกา

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศาสตร์การแพทย์ความงาม
- เจ้าของคลินิกความงาม ของขวัญคลินิก มีอยู่ 9 สาขา
- ประธานกรรมการบริหารของขวัญคลินิก
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement