ประวัตินีลัญชนา บูรณฤกษ์ ข้อมูลล่าสุดของนีลัญชนา บูรณฤกษ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

นีลัญชนา บูรณฤกษ์

นีลัญชนา บูรณฤกษ์

นีลัญชนา บูรณฤกษ์

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
สาวสวยรวยเสน่ห์นามว่า"น็องส์-นีลัญชนา บูรณฤกษ์"ครบเครื่องเรื่องปัญญาและความเป็นแม่บ้านแม่เรือน อีกทั้งยังเป็นสาวไทยที่รักในวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าประจำชาติ

ชื่อ-นามสกุล : นางนีลัญชนา บูรณฤกษ์

ชื่อเล่น : น็องส์

ปีที่เกิด : 2521

ประวัติครอบครัว :
บิดา : นายดุสิต นนทะนาคร
มารดา : นางนิรมล (หงสไกร) นนทะนาคร
คู่สมรส : นายรุจ บูรณฤกษ์
เป็นบุตรคนโต ในจำนวนพี่น้อง 2 คน ของนายดุสิต และนางนิรมล นนทะนาคร
ชื่อพี่น้อง 1. น.ส.นีลัญชนา นนทะนาคร สมรสกับนายรุจ บูรณฤกษ์
2. น.ส.รวิสุดา นนทะนาคร

การศึกษา และดูงาน :
- ปริญญาโท ด้าน Early-Childhood Education ที่ Western Oregon University
- ปริญญาตรี สาขาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- ครูสอนวิชาภาษาไทย (ภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษ) และวัฒนธรรมไทย Bangkok International Prep School
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement