ประวัติบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ ข้อมูลล่าสุดของบุญจง วงศ์ไตรรัตน์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

บุญจง วงศ์ไตรรัตน์

บุญจง วงศ์ไตรรัตน์

บุญจง วงศ์ไตรรัตน์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 14 ม.ค. 2504
อายุ 59 ปี
หายหน้าหายตาไปพักใหญ่ สำหรับ แกนนำพรรคภูมิใจไทย ล่าสุดได้ร่วมทัพฝ่ายค้านซักฟอกรัฐบาลกรณีกู้เงิน 2 ล้านล้าน เล่นหนักถึงขั้นกล่าวหาว่านโยบายนี้ “ทักษิณคิด ยิ่งลักษณ์กู้ รมว.คมนาคมใช้เงิน ประชาชนใช้หนี้” และทิ้งท้ายแนะนำนายกรัฐมนตรี ให้ถอนร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวออกไปก่อน เพื่อทำประชามติถามประชาชนว่าเห็นด้วยหรือไม่ ...

ชื่อ -นามสกุล : นาย บุญจง วงศ์ไตรรัตน์

วันที่เกิด : 14 มกราคม 2504

บิดา นายอิ๋ว วงศ์ไตรรัตน์

มารดา นางสายบัว วงศ์ไตรรัตน์

ถิ่นกำเนิด : จ.นครราชสีมา

ชื่อคู่สมรส กาญจนา นามสกุลเดิมของคู่สมรส
จำนวนบุตร-ธิดา 2 คน บุตร คน ธิดา คน
ประวัติครอบครัว
เป็นบุตรของนายอิ๋ว และนางสายบัว วงศ์ไตรรัตน์
ภรรยาชื่อ นางกาญจนา วงศ์ไตรรัตน์ มีบุตร-ธิดา 2 คน

การศึกษา และดูงาน :
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ตำแหน่งปัจจุบัน :
-27 กุมภาพันธ์ 2552 รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
-3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. นครราชสีมา เขต 10 พรรคภูมิใจไทย (24,644 คะแนน)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (2 สมัย)
- รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- อาจารย์สอนกฎหมายธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นครราชสีมา
- นายกสโมสรไลอ้อนส์โชคชัย
-29 มกราคม 2544 ส.ส. นครราชสีมา เขต 9 พรรคไทยรักไทย
-12 มิถุนายน 2544 เลขานุการคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม
-24 ตุลาคม 2545 กรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน (แทนนายอุดมเดช รัตนเสถียร)
-25 กุมภาพันธ์ 2546 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช)
-6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. นครราชสีมา เขต 11 พรรคไทยรักไทย (56,903)
-27 เมษายน 2548 กรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม
-17 พฤษภาคม 2548 กรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร
-2 เมษายน 2549 ส.ส. นครราชสีมา เขต 11 พรรคไทยรักไทย (55,405)
20 มกราคม 2550 ส.ส. นครราชสีมา เขต 6 พรรคภูมิใจไทย (64,515) (เลือกตั้งใหม่) (พ้น 3 พ.ย.2553)
-20 ธันวาคม 2551 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ลาออก 22 พ.ย.2553)
-27 กุมภาพันธ์ 2552 รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
-27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร
-12 ธันวาคม 2553 ส.ส. นครราชสีมา เขต 6 พรรคภูมิใจไทย (ซ่อม)
-14 มกราคม 2554 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
-3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. นครราชสีมา เขต 10 พรรคภูมิใจไทย (24,644 คะแนน)

ยศหรือขั้น :
-3 กุมภาพันธ์ 2552 นายกองเอก
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement