ประวัติบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ ข้อมูลล่าสุดของบุญจง วงศ์ไตรรัตน์
วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

บุญจง วงศ์ไตรรัตน์

บุญจง วงศ์ไตรรัตน์

บุญจง วงศ์ไตรรัตน์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 14 ม.ค. 2504
อายุ 57 ปี
หายหน้าหายตาไปพักใหญ่ สำหรับ แกนนำพรรคภูมิใจไทย ล่าสุดได้ร่วมทัพฝ่ายค้านซักฟอกรัฐบาลกรณีกู้เงิน 2 ล้านล้าน เล่นหนักถึงขั้นกล่าวหาว่านโยบายนี้ “ทักษิณคิด ยิ่งลักษณ์กู้ รมว.คมนาคมใช้เงิน ประชาชนใช้หนี้” และทิ้งท้ายแนะนำนายกรัฐมนตรี ให้ถอนร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวออกไปก่อน เพื่อทำประชามติถามประชาชนว่าเห็นด้วยหรือไม่ ...

ชื่อ -นามสกุล : นาย บุญจง วงศ์ไตรรัตน์

วันที่เกิด : 14 มกราคม 2504

บิดา นายอิ๋ว วงศ์ไตรรัตน์

มารดา นางสายบัว วงศ์ไตรรัตน์

ถิ่นกำเนิด : จ.นครราชสีมา

ชื่อคู่สมรส กาญจนา นามสกุลเดิมของคู่สมรส
จำนวนบุตร-ธิดา 2 คน บุตร คน ธิดา คน
ประวัติครอบครัว
เป็นบุตรของนายอิ๋ว และนางสายบัว วงศ์ไตรรัตน์
ภรรยาชื่อ นางกาญจนา วงศ์ไตรรัตน์ มีบุตร-ธิดา 2 คน

การศึกษา และดูงาน :
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ตำแหน่งปัจจุบัน :
-27 กุมภาพันธ์ 2552 รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
-3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. นครราชสีมา เขต 10 พรรคภูมิใจไทย (24,644 คะแนน)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (2 สมัย)
- รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
- อาจารย์สอนกฎหมายธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล นครราชสีมา
- นายกสโมสรไลอ้อนส์โชคชัย
-29 มกราคม 2544 ส.ส. นครราชสีมา เขต 9 พรรคไทยรักไทย
-12 มิถุนายน 2544 เลขานุการคณะกรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม
-24 ตุลาคม 2545 กรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน (แทนนายอุดมเดช รัตนเสถียร)
-25 กุมภาพันธ์ 2546 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช)
-6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. นครราชสีมา เขต 11 พรรคไทยรักไทย (56,903)
-27 เมษายน 2548 กรรมาธิการการสื่อสารและโทรคมนาคม
-17 พฤษภาคม 2548 กรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร
-2 เมษายน 2549 ส.ส. นครราชสีมา เขต 11 พรรคไทยรักไทย (55,405)
20 มกราคม 2550 ส.ส. นครราชสีมา เขต 6 พรรคภูมิใจไทย (64,515) (เลือกตั้งใหม่) (พ้น 3 พ.ย.2553)
-20 ธันวาคม 2551 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ลาออก 22 พ.ย.2553)
-27 กุมภาพันธ์ 2552 รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย
-27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร
-12 ธันวาคม 2553 ส.ส. นครราชสีมา เขต 6 พรรคภูมิใจไทย (ซ่อม)
-14 มกราคม 2554 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
-3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. นครราชสีมา เขต 10 พรรคภูมิใจไทย (24,644 คะแนน)

ยศหรือขั้น :
-3 กุมภาพันธ์ 2552 นายกองเอก
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement