ประวัติปลอดประสพ สุรัสวดี ข้อมูลล่าสุดของปลอดประสพ สุรัสวดี

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ปลอดประสพ สุรัสวดี

ปลอดประสพ สุรัสวดี

ปลอดประสพ สุรัสวดี

เพศ ชาย
วันที่เกิด 3 มี.ค. 2488
อายุ 76 ปี
นาทีนี้ หากถามว่า บุคคลใน ครม.ยิ่งลักษณ์ คนใดที่ถือว่า มีทรัพย์สินมากที่สุด แน่นอนว่า ชื่อ"ปลอดประสพ สุรัสวดี"อดีตรองนายกรัฐมนตรี ลอยเด่นออกมาแน่ เพราะ ป.ป.ช.ได้ประเดิมเปิดกรุ บัญชีทรัพย์สิน ครม.ยิ่งลักษณ์10 คนแรก โดยแชมป์ที่มีทรัพย์สินมากที่สุดถึงกว่า 967ล้านบาท ก็คือ นายปลอดประสพ นั่นเอง...

แล้วประชาชนทั่วทั้งประเทศก็ได้รู้อีกครั้งว่า ครม.ยิ่งลักษณ์ ที่ถูกป.ป.ช.ชี้มูลความผิดคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าว และต้องส่งไม้ต่อมา ในครม.รักษาการชุดที่มีนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกรัฐมนตรี ซึ่งเพิ่งหมดอำนาจไปจากเหตุรัฐประหาร 22พ.ค.2557 จากคณะคสช.ที่นำโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ใครร่ำรวยที่สุด ขณะที่ตัวน.ส.ยิ่งลักษณ์ มีทรัพย์สินอยู่ที่ 547 ล้าน จนลง27ล้านบาท จากที่เข้ารับตำแหน่งเมื่อ ปี 2554

นักการเมืองเขารวยกันจริง!!!

ชื่อ-นามสกุล : ปลอดประสพ สุรัสวดี

ประวัติครอบครัว : บิดา หลวงอนุการนพกิจ (ปรารภ สุรัสวดี )
มารดา คุณหญิงกรองทอง หัสดินทร
คู่สมรส ธัญญา สุรัสวดี
บุตรชาย 2 คน 1. นายปิ่นสาย สุรัสวดี
2. นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี ต่อมาสมรสกับ สุหทัย ไพรสานฑ์กุล

การศึกษา และดูงาน :
- ปี 2535 ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ทำ Course Work สอบ Comprehensive ปริญญาเอก สาขานิเวศวิทยาแค่ 2 ปี 7 เดือน คนแรกและคนเดียวของ Mantoba University ประเทศแคนาดา
- ปริญญาโท การบริหารการประมง มหาวิทยาลัยโอเรกอน สเตท (Oregon State University)ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รุ่น 23
- มัธยมศึกษาปีที่ 8 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- ประถมศึกษาปีที่ 3 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
- ประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดรุโณทยาน
- ประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมาแตร์เดอี

ตำแหน่งปัจจุบัน : - 21 กันยายน 2551 รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
- 9 ตุลาคม 2551 รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง
- 26 กุมภาพันธ์ 2551 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (นายสมัคร สุนทรเวช)
- 15 สิงหาคม 2548 กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ยงยุทธ ติยะไพรัช)
- 29 มีนาคม 2548 กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
- 1 ตุลาคม 2540 เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (นักบริหาร 10)
- 9 มิถุนายน 2540 รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- 19 เมษายน 2532 อธิบดีกรมประมง
- 14 ตุลาคม 2526 รองอธิบดีกรมประมง
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement