ประวัติธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล ข้อมูลล่าสุดของธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล

ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล

ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล

เพศ ชาย
วันที่เกิด 21 ธ.ค. 2494
อายุ 69 ปี
กลางดึกคืนวันที่ 5 ก.พ. ที่ผ่านมา อดีต รมว.คลังยุครัฐบาลปู 1 อย่าง "นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล" ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัว เนื้อหามุ่งกระแทกตรงไปยัง "บิ๊กโต้ง" นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกฯ และเจ้ากระทรวงคลังคนปัจจุบัน เกี่ยวกับท่าทีแทรกแซงการทำงานของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเฉพาะความพยายามอยากให้ลดอัตราดอกเบี้ย ซึ่งนายธีระชัย วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม พร้อมแจงข้อมูลตอบโต้แบบหมัดต่อหมัด งานนี้ หากไม่โยงไปเป็นประเด็นการเมือง แต่นำเนื้อหามาพิจารณา สิ่งที่บุคคลซึ่งเคยเป็นทั้งลูกหม้อแบงก์ชาติ และรมว.คลัง ออกมาแสดงความคิดเห็น ย่อมเป็นเรื่องที่ผู้เกี่ยวข้องควรรับฟังไม่น้อย

ชื่อ - นามสกุล : นาย ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล

วันที่เกิด : 21 ธันวาคม 2494

ประวัติครอบครัว :
บิดา นายถาวร ภูวนาถนรานุบาล
มารดา นางมันทนา (เจริญสุข) ภูวนาถนรานุบาล (ถึงแก่กรรม)

ถิ่นกำเนิด : กรุงเทพมหานคร

ชื่อคู่สมรส วรรณพร นามสกุลเดิมของคู่สมรส
จำนวนบุตร-ธิดา 3 คน บุตร 1 คน ธิดา 2 คน
ประวัติครอบครัว
เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 4 คน ของนายถาวร และนางมันทนา (เจริญสุข) ภูวนาถนรานุบาล (เสียชีวิต 26 ก.พ.2550 สวดพระอภิธรรมที่วัดธาตุทอง)
ชื่อพี่-น้อง
1. วิภารดี ภูวนาถนรานุบาล สมรสกับ นายปรารภ โมกขะเวส
2. ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล สมรสกับ นางวรรณพร
3. ชัย ภูวนาถนรานุบาล สมรสกับ นางรัมภา
4. ชัยพงษ์ ภูวนาถนรานุบาล สมรสกับ นายแจ๊กเคอลีน

การศึกษา และดูงาน :
- มัธยมศึกษา 6 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
- มัธยมศึกษา 8 โรงเรียนเตรียมอุดม
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ ลอนดอน สคูล ออฟ อีโคโนมิคฯ มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ
- ประกาศนียบัตร ผู้ตรวจสอบบัญชี F.C.A. ประเทศอังกฤษ

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 28 ธันวาคม 2546 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 6 มิถุนายน 2548 ประธานของกลุ่ม ก.ล.ต. ในพื้นภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ APRC
- 19 ธันวาคม 2549 กรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ
- 13 พฤษภาคม 2554 กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
-15 พฤษภาคม 2529 หัวหน้าส่วนกำกับและพัฒนาสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
-1 ตุลาคม 2531 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและตรวจสอบธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
-1 มีนาคม 2541 ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
-29 ตุลาคม 2544 ผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ดูแลสายนโยบายการเงิน
-1 กุมภาพันธ์ 2545 รองผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (แทนนายกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล) (ลาออก)
-28 ธันวาคม 2546 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ต่ออีกวาระ 15 ก.ค.2551)

ตำแหน่งอื่น :
-7 เมษายน 2547 กรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) หรือทีเอเอ็มซี (ต่ออีกวาระหนึ่ง)
- 5 เมษายน 2548 กรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ (กนท.)
- 6 มิถุนายน 2548 ประธานของกลุ่ม ก.ล.ต. ในพื้นภาคเอเชีย-แปซิฟิก หรือ APRC
- 24 กันยายน 2549 กรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ
- 19 ธันวาคม 2549 กรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ
- 13 พฤษภาคม 2554 กรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เครื่องราช :
- 2540 ติดอันดับ 1 ใน 600 นักการเงินการธนาคารและนักธุรกิจที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก นิตยสาร โกลบอลไฟแนนซ์
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement