ประวัติวิรัตน์ กัลยาศิริ ข้อมูลล่าสุดของวิรัตน์ กัลยาศิริ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วิรัตน์ กัลยาศิริ

วิรัตน์ กัลยาศิริ

วิรัตน์ กัลยาศิริ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 4 พ.ค. 2493
อายุ 70 ปี
เล่นเกมแรง ตั้งแต่ต้นในฐานะหัวหน้าคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ หลังเตรียมยื่นให้ ปปช.ถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ด้วยข้อกล่าวหามีผลประโยชน์ทับซ้อน กรณีขยายเพดานราคาบ้านที่เข้าร่วมโครงการลดภาษีบ้านหลังแรกจาก 3 ล้านเป็น 5 ล้านบาท จนทำให้บริษัทเอสซีแอสเสทที่นายกรัฐมนตรี เคยเป็นผู้บริหาร รวมถึงโยงใยถึงคนตระกูลชินวัตร ได้ผลประโยชน์

นอกจากนี้ ยังเตรียมต่อยอดด้วยการ ยื่นเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินตรวจสอบในกรณีเข้าข่ายขีดจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมของ ส.ส.ที่ห้ามไม่ให้ ส.ส.ร่วมมือกับบุคคลหรือองค์กรใดในการแสวงหาประโยชน์มิชอบ และไม่ให้คนในครอบครัวหรือผู้อื่นใช้ตำแหน่งโดยมิชอบ อีกด้วย

ชื่อ -นามสกุล : นาย วิรัตน์ กัลยาศิริ

วันที่เกิด : 4 พฤษภาคม 2493

ประวัติครอบครัว
บิดา : นายทอง
มารดา : นางเอ้งห้อง

ถิ่นกำเนิด : จ.สงขลา

ชื่อคู่สมรส นามสกุลเดิมของคู่สมรส วิทยานนท์
มีแม่ยายชื่อ นางพเยาว์ วิทยานนท์ (สวด 3 พ.ย.2553 วัดโรงวาส อ.เมือง จ.สงขลา)


การศึกษา และดูงาน :
- ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท คณะรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์
- หลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตำแหน่งปัจจุบัน :
3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. สงขลา เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ (58,794 คะแนน)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- ประธานสาขาพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 (2 สมัย)
- ที่ปรึกษากรรมาธิการการยุติธรรม และสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎร
2544 ผู้ประสานงานการเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดสงขลา
- ส.จ.สงขลา
22 กุมภาพันธ์ 2547 ส.ส. สงขลา เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ คะแนน 51,936 (แทนนายไพร พัฒโน)
29 เมษายน 2547 กรรมาธิการการทหาร (แทนนายชำนิ ศักดิเศรษฐ์)
29 เมษายน 2547 กรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน (แทนนายพเยาว์ พูลธรัตน์)
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. สงขลา เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ (67,631)
16 มีนาคม 2548 กรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน)
27 เมษายน 2548 กรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
23 ธันวาคม 2550 ส.ส. สงขลา เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์ (193,232)
27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
13 กรกฎาคม 2553 รองประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 (ปสส.)
3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. สงขลา เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์ (58,794 คะแนน)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement