ประวัติสามารถ แก้วมีชัย ข้อมูลล่าสุดของสามารถ แก้วมีชัย

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สามารถ แก้วมีชัย

สามารถ แก้วมีชัย

สามารถ แก้วมีชัย

เพศ ชาย
วันที่เกิด 9 ก.พ. 2494
อายุ 70 ปี
ออกมาการันตีว่า ก.ม.นิรโทษสุดซอยไม่ขัดรัฐธรรมนูญ สำหรับ นายสามารถ แก้วมีชัย ประธาน กมธ.นิรโทษ ที่ระบุว่า พ.ร.บ.โทษกรรม มีการพิจารณาที่ถูกต้องตามขั้นตอน ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ ขณะนี้ก็ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาฯ ไปแล้ว ต้องเดินหน้าต่อถอยไม่ได้ ขณะที่ยังออกมาพูดดักคอ ส.ว.ห้ามแตะต้อง มาตรา3 ว่าถ้าไปแก้ไขลัหการสำคัญจะทำให้ผิดเพียนไม่ตรงเจตนารมณ์

ชื่อ-สกุล : นาย สามารถ แก้วมีชัย

วันที่เกิด : 9 กุมภาพันธ์ 2494

บิดา : นายชาญ แก้วมีชัย

มารดา : นางคำสุข แก้วมีชัย

ถิ่นกำเนิด : ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

การศึกษา และดูงาน :
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) สาขาวิชาการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นที่ 22
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กทม.
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

ตำแหน่งปัจจุบัน :
3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. เชียงราย เขต 1 พรรคเพื่อไทย (26,120 คะแนน)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
26 ธันวาคม 2539 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดเชียงราย (ส.ส.ร. เชียงราย)(พ้นตำแหน่ง 11 ต.ค.2540)
15 มกราคม 2540 กรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
6 มกราคม 2544 ส.ส. เชียงราย เขต 1 พรรคไทยรักไทย
12 มิถุนายน 2544 กรรมาธิการติดตามการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
12 มิถุนายน 2544 รองประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง คนที่ 1
1 พฤศจิกายน 2545 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. เชียงราย เขต 1 พรรคไทยรักไทย (53,947)
26 มีนาคม 2548 กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
27 เมษายน 2548 กรรมาธิการการพัฒนาการเมือง
17 พฤษภาคม 2548 กรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎร
3 สิงหาคม 2548 ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (พล.อ.ชัยนันท์ เจริญศิริ)
2 เมษายน 2549 ส.ส. เชียงราย เขต 1 พรรคไทยรักไทย
23 ธันวาคม 2550 ส.ส. เชียงราย เขต 1 พรรคพลังประชาชน (100,928 คะแนน)
18 กุมภาพันธ์ 2551 กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.)
18 กุมภาพันธ์ 2551 กรรมการและเลขานุการกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.)
13 มิถุนายน 2551 ประธานกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.)
14 สิงหาคม 2551 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 (แทนนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์)
27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
1 ธันวาคม 2551 ส.ส. เชียงราย เขต 1 พรรคเพื่อไทย
3 กรกฎาคม 2554 ส.ส. เชียงราย เขต 1 พรรคเพื่อไทย (26,120 คะแนน)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement