ประวัติตะวัน เรืองศรี ข้อมูลล่าสุดของตะวัน เรืองศรี

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ตะวัน เรืองศรี

ตะวัน เรืองศรี

ตะวัน เรืองศรี

เพศ ชาย
วันที่เกิด 25 ต.ค. 2499
อายุ 65 ปี
หลับเถิดประชา ข้าจะคุ้มภัย ถ้อยคำที่ควรคู่ ผบ.พล.ร.9 นายทหารกล้าที่พลีชีพเพื่อประเทศชาติอีกท่านหนึ่ง และคำพูดก่อนปฏิบัติหน้าที่ครั้งสุดท้ายในฐานะวีรบุรุษของชาติคือ " ต้องไปด้วยตัวเอง ต้องไปเอาน้อง ๆ กลับบ้าน เพราะญาติพี่น้องเค้ารออยู่ " แม้รู้ว่าการไปครั้งนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยงภัยอย่างสูงก็จะมุ่งไปนั้น เชื่อได้เลยว่าจักตราตรึงใจชาวไทยทั้งผองตลอดไป

กองเกียรติยศ ที่ตั้งทิวแถวรับศพทหารกล้าผู้นี้ กลับบ้านอย่างสมเกียรติ ท่ามกลางการสะอื้นไห้ของครอบครัวและประชาชนชาวไทยทั้งผอง หากทั้งเสียงตบเท้าของเหล่าทหารกล้าและเสียงสะอื้นไห้เหล่านั้น ได้ยินถึงฟ้าขอได้โปรดรับดวงวิญญาณลูกผู้ชายท่านนี้ ไปสู่สรงสวรรค์ ด้วยเถิด


ชื่อ-นามสกุล : พล.ต.ตะวัน เรืองศรี
วันเดือนปีเกิด : 25 ต.ค.2499
สัญชาติ : ไทย
อาชีพ : รับราชการทหาร
สังกัต: ผบ.พล.ร. 9 ค่ายสรุสีห์
ชีวิตครอบครัว
สมรสกับ พ.อ.หญิง ปรียานุช เรืองศรี อาชีพ ข้าราชการบำนาญ มีบุตรด้วยกัน 1 คน ชื่อ นายพิศลย์ เรืองศรี อายุ 29 ปี ประกอบอาชีพ ทำงานบริษัทเอกชน

ประวัติการศึกษา
สถานศึกษาก่อน เข้ารับราชการ เบญจมราชูทิศ ม.ศ.3 การศึกษาทางทหาร หลักสูตรโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 15 หลักสูตรโรงเรียน จปร.รุ่นที่ 26 หลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 63 สถานศึกษา รร.ร.ศร หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 45 สถานศึกษา รร.ร.ศร และหลักสูตร เสนาธิการ ชุดที่ 66 สถานศึกษา รร.สธ.ทบ.สบส.

เกียรติประวัติ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ จตุรถาภรณ์มงกุฎไทย, เหรียญพิทักษ์เสรีชน, จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก, ตริตา-ภรณ์มงกุฎไทย, ตริตาภรณ์ช้างเผือก, ทวีตาภรณ์มงกุฎไทย, เหรียญราชการชายแดน, เหรียญจักรมาลา, ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก, ประถมาภรณ์มงกุฎไทย, ประถมาภรณ์ช้างเผือก
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement