ประวัตินพ.เสม พริ้งพวงแก้ว ข้อมูลล่าสุดของนพ.เสม พริ้งพวงแก้ว
วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว

นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว

นพ.เสม พริ้งพวงแก้ว

เพศ ชาย
วันที่เกิด 31 พ.ค. 2454
อายุ 107 ปี
อำลาอาลัย "หมอเสม พริ้งพวงแก้ว" หลังโรคชราคร่าชีวิตในอายุครบ 100 ปี การจากไปของหมอเสมนำความเศร้าโศกและเสียใจมายังญาติพี่น้อง รวมไปถึงในแวดวงด้านสาธารณสุข เนื่องจากตอนที่หมอเสมยังมีชีวิตอยู่ ท่านได้ตรากตรำทำงานและปฏิบัติหน้าที่ด้านต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมสร้างประโยชน์คุณูปการ ให้กับวงการสาธารณสุขเมืองไทย

ชื่อ - นามสกุล : นายแพทย์ เสม พริ้งพวงแก้ว

วันที่เกิด : 31 พฤษภาคม 2454 วันที่เสียชีวิต 08 กรกฎาคม 2554

ถิ่นกำเนิด : กรุงเทพมหานคร

ประวัติครอบครัว
ชื่อคู่สมรส แฉล้ม นามสกุลเดิมของคู่สมรส
จำนวนบุตร-ธิดา 5 คน บุตร 3 คน ธิดา 2 คน

การศึกษา และดูงาน :
- โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์
- คณะแพทยศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศึกษาต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
- แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- สังคมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหดล

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
-2479 แพทยย์ประจำกรมสาธารณสุข
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงราย
- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหญิง
-16 ตุลาคม 2516 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (รัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์)
-30 พฤษภาคม 2517 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
-11 กุมภาพันธ์ 2523 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (11 ก.พ.2523-29 ก.พ.2523)
-12 มีนาคม 2524 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (11 มี.ค.2524-7 พ.ค.2526)

ตำแหน่งอื่นๆ
- ประธานอนุกรรมการการศึกษาของแพทยสภา
- เลขาธิการสมาคมวิทยาลัยศัลยแพทย์นานาชาติแห่งประเทศไทย,
- นายกชมรมเวชปฎิบัติทั่วไปแห่งประเทศไทย
- นายกสมาคมแพทย์แห่งประเทศไทย
- นายกพิเศษแห่งแพทยสภา
- ประธานราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
- ประธานอนุกรรมการสอบความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
- ประธานชมรมช่วยชาติ

เครื่องราช :
-2526 พ่อตัวอย่าง
-2532 เหรียญ Health for All จาก W.H.O.
-2534 โล่ Asia Pacific Consortium as Physician Teacher Innovator
-2534 บุคคลดีเด่นแห่งชาติด้านพัฒนาสังคม
-2534 บุคคลดีเด่นแห่งชาติด้านพัฒนาสังคม
-2535 บุคคลดีเด่นด้านสาธารณสุข
-2540 รางวัลประกาศเกียรติคุณ คนดีศรีสยาม จาก สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์คอนกรีตไทย
-26 เมษายน 2544 รางวัลศิษย์เก่าอาวุโสดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
- มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
- มหาวชิรมงกุฎ
- ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
- เหรียญชัยสมรภูมิ
- เหรียญอาสากาชาดชั้น 1
- เหรียญราชวัลลภ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement