ประวัติคณิน บุญสุวรรณ ข้อมูลล่าสุดของคณิน บุญสุวรรณ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

คณิน บุญสุวรรณ

คณิน บุญสุวรรณ

คณิน บุญสุวรรณ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 15 ต.ค. 2489
อายุ 74 ปี
หลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 2 ก.พ.2557 เป็นโมฆะ 'คณิน บุญสุวรรณ' อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2540 ได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะทำให้ประเทศไทย แตกออกเป็น 2 เสี่ยง เพราะการตัดสินให้การเลือกตั้งของ 20 ล้านเสียงเป็นโมฆะ และตั้งแต่ปี 2549 ตุลาการแตกแยกเป็นตุลาการฝ่ายประจำ กับตุลาการฝ่ายการเมือง ส่งผลกระทบต่อระบบการเมืองอย่างมากถึงขั้นล่มสลาย และในอนาคต ระบบที่จะล่มสลายก็คือ "ตุลาการ"

ชื่อ-สกุล : คณิน บุญสุวรรณ

วันเกิด : 15 ตุลาคม 2489

บิดา : อำมาตย์ตรีแปลก

มารดา : นางเสงี่ยม

ถิ่นกำเนิด : จังหวัดชลบุรี

ประวัติครอบครัว :
- เป็นบุตรคนสุดท้อง ในจำนวนพี่น้อง 7 คน ของ อำมาตย์ตรีแปลก และนางเสงี่ยม (เสียชีวิต ก.พ.2541 สวดพระอภิธรรมที่วัดธาตุทอง พระราชทานเพลิงศพ 22 ก.พ.2541 เวลา 17.00 น.)
- ภรรยาชื่อนางกรประภา บุญสุวรรณ (เดิมชื่อ เพ็ญศิริ) มีธิดา 2 คน

การศึกษา :
- ปริญญาโท ทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮุสตัน มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- มัธยมศึกษาปีที่ 8 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
- โรงเรียนชลบุรีสุขบท
- โรงเรียนกาญจนศึกษา

การทำงาน :
- วิทยากรโท สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร
- ช่วยราชการ สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา
- หัวหน้าฝ่ายต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
2522 ส.ส.ชลบุรีสมัยแรกในการเลือกตั้งซ่อม พรรคกิจสังคม
2526 ไม่ได้ลงสมัครรับเลือก
2528 ส.ส. กทม. เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์
27 กรกฎาคม 2529 ส.ส. (สอบตก)
16 ตุลาคม 2529 ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (ลาออก 19 พ.ค.2531)
22 มีนาคม 2535 ส.ส.(สอบตก) บุรีรัมย์ พรรคสามัคคีธรรม
13 กันยายน 2535 ส.ส. ชลบุรี เขต 1 พรรคเอกภาพ (ยุบสภา 19 พ.ค. 2535
15 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน
2535 กรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
19 ตุลาคม 2535 กรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
2 กรกฎาคม 2538 ส.ส.(สอบตก) จังหวัดชลบุรี เขต 1 พรรคเอกภาพ
29 สิงหาคม 2538 รองหัวหน้าพรรคเอกภาพ
26 ธันวาคม 2539 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ จังหวัดชลบุรี (ส.ส.ร.ชลบุรี) (พ้นตำแหน่ง 11 ต.ค. 2540)
15 มกราคม 2540 กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
15 มกราคม 2540 กรรมาธิการประชาสัมพันธ์
14 มิถุนายน 2543 หัวหน้าพรรคไทยมหารัฐ (ลาออก 13 ก.ย.2544)

เครื่องราช :
- มหาวชิรมงกุฎ
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก.
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement