ประวัติปุระพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒนา ข้อมูลล่าสุดของปุระพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒนา

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ปุระพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒนา

ปุระพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒนา

ปุระพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒนา

เพศ ชาย
วันที่เกิด 11 มี.ค. 2490
อายุ 74 ปี
เคยเป็นส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อแผ่นดิน จงใจปกปิดบัญชีหนี้สินจากเงินกู้จำนวน 3.5 ล้านบาท เป็นการกระทำผิดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ ปี 2550 มาตรา 263 และพ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 119 โดยองค์คณะผู้พิพากษา พิเคราะห์แล้วเห็นว่า นายปุระพัฒน์จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินอันเป็นเท็จ จึงห้ามไม่ให้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือตำแหน่งใดในพรรคการเมืองเป็นเวลา 5 ปี และมีความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยป.ป.ช. ลงโทษจำคุกเป็นเวลา 2 เดือน และปรับ 4,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษมีกำหนด 1 ปี

ชื่อ - นามสกุล : นายปุระพัฒน์ วิเศษจินดาวัฒนา

วันที่เกิด : 11 มีนาคม 2490

การศึกษา

- ปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มัธยมศึกษาปีที่ 5 รร.เตรียมอุดมศึกษา พญาไท

ตำแหน่งปัจจุบัน
-27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
-23 ธันวาคม 2550 ส.ส. ระบบสัดส่วน กลุ่ม 5 พรรคเพื่อแผ่นดิน
-27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement