ประวัติ อรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา ข้อมูลล่าสุดของ อรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

อรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา

 อรนุช	 อิศรางกูร ณ อยุธยา

อรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ปฏิบัติงานเพื่อสังคมมาก็ไม่น้อย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ จนเป็นที่ยอมรับในสังคมถึงความสามารถของผู้หญิงคนนี้ ท่านผู้หญิง อรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา ตำแหน่งท่านผู้หญิงที่ได้มาจึงเปรียบเสมือนเครื่องการันตี ถึงความดีงามที่ได้ทำมาโดยตลอด...

ชื่อ : ท่านผู้หญิง อรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา

นามแฝง/ฉายา : อรนุช ทองเนื้อดี

ประวัติครอบครัว :

สามีชื่อ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา มีบุตรชาย 2 คน
ชื่อบุตรชาย 1. นายจิรุตม์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (เอ้)
2. นายจิรัตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

การศึกษา และดูงาน :

- มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนราชินี ปากคลองตลาด
- FRANCES KING SECRETARIAL COLLEGE ที่ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- คุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เลขาของผู้เชี่ยวชาญด้านคมนาคม สภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ
- แผนกโฆษณา ที่บางกอกโพสต์
- เลขาของกรรมการผู้จัดการ
- ผู้ช่วยหัวหน้า เอ.อี.ทำโฆษณาให้ลูกค้า บริษัทกล๊าสแอ๊ดเวอร์ไทซิ่ง
- เลขาฯ ทำงานทางศูนย์วิจัยทางทหาร ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญ อเมริกันมาสำรวจข้อมูลลุ่มแม่น้ำโขง
- บริษัทอุตสาหกรรมพรมไทย
- เลขาฯ องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศขององค์การสหประชาชาติ
- ผู้อำนวยการฝ่ายจัดจำหน่าย มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ

เครื่องราช :

5 พ.ค.2539 ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (ท.จ.ว.) เป็น ท่านผู้หญิง
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement