ประวัติสิรินทร์ อัครพันธุ์ ข้อมูลล่าสุดของสิรินทร์ อัครพันธุ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สิรินทร์ อัครพันธุ์

สิรินทร์ อัครพันธุ์

สิรินทร์ อัครพันธุ์

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ไฮโซสาวรุ่นใหม่วัยทำงาน หยก - สิรินทร์ อัครพันธุ์ ได้พกพาความมั่นใจมาเต็มร้อย เพื่อแสดงความสามารถด้านการบริหารธุรกิจเต็มที่ เพื่อสานต่อในด้านหน้าที่การงานได้ให้ประสบความสำเร็จให้มากที่สุด ...

ชื่อ : นางสาว สิรินทร์ อัครพันธุ์

ชื่อเล่น : หยก

บิดา : นายสุพรรณ อัครพันธุ์

มารดา : นางสมจิตร อัครพันธุ์

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- มัธยมศึกษา สายศิลป์-คำนวณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
- นักศึกษาแลกเปลี่ยนระยะเวลา 1 ภาคเรียน ที่ Leonard N.Stern School of Business, New York
University ประเทศ สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี (ภาคภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปศึกษาด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda University) ประเทศญี่ปุ่น
(โดยทุน Jasso Scholarship)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement