ประวัติ พงษ์ทิพย์ เทศะภู ข้อมูลล่าสุดของ พงษ์ทิพย์ เทศะภู

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พงษ์ทิพย์ เทศะภู

 พงษ์ทิพย์ เทศะภู

พงษ์ทิพย์ เทศะภู

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ผ่านประสบการณ์การทำงานมาอย่างโชกโชน และได้รับความสำเร็จมาก็ไม่น้อยเลยทีเดียว ใครหน้าไหนจึงล้มได้ยาก เพราะถึงแม้จะเป็นผู้หญิงตัวคนเดียว เลี้ยงลูกชายเพียงลำพัง แต่พงษ์ทิพย์ เทศะภู ก็สามารถทำได้ดีไม่มีที่ติเลยจริงๆ ...

ชื่อ : นาง พงษ์ทิพย์ เทศะภู

ประวัติครอบครัว :

สามีชื่อ ร.ท.วรวุฒิ เทศะภู (เสียชีวิต) มีบุตรชาย 2 คน
ชื่อ 1. นายอิศรพงษ์ เทศะภู (จ๊อบ)
2. นายสรธัช เทศะภู (แน็ต)

การศึกษา และดูงาน :

- จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
- จบปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขาจิตวิทยา ปรึกษาและแนะแนวจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- จบปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- จบประกาศนียบัตรชั้นสูง การบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนจากสถาบันพระปกเกล้า

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- ทำงานบริษัท การบินไทย จำกัด
- แอร์โฮเตส สายการบินคูเวต
- เจ้าหน้าที่บริหารหลังการขายบริษัท อิสเอเซียติ๊ก ประเทศไทย จำกัด
- ผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์ บริษัทเบอร์สันมาร์สเตลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและรัฐสัมพันธ์ บริษัท อเมริกันเอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผู้อำนวยการฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ ฟิลลิป มอร์ริส (ประเทศไทย) จำกัด ประจำประเทศไทย, ลาว, กัมพูชา
- ทำงานบริษัท ซาทซิ แอนด์ ซาทซิ จำกัด
- ผู้จัดการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์บริษั คอลเกต ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
ปี 2543 ผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสื่อสาร บริษัทยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement