ประวัติสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ข้อมูลล่าสุดของสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ

สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ

สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ช่วงนี้ถึงจะต้องรับบทแม่ทัพใหญ่ในการบริหารธุกิจ สำหรับ ด็อกเตอร์สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ แต่ก็โชคดีที่มีลูกสาวคนเก่งมาช่วยเสริมทัพแล้ว ทำงานกันเป็นทีมแบบนี้ เงินทองไม่รั่วไหล อีกทั้งธุรกิจยังก้าวหน้าไปได้อีกนานแสนนาน ...

ชื่อ : ดร. สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ

บิดา : นายเต็กเฮง แซ่ตั่ง

มารดา : นางฮกเฮง แซ่ลิ้ม

การศึกษา และดูงาน :

- ด้านบริหารธุรกิจ จาก LOCK YEAR COLLAGE ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฏเชียงราย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- รองประธานกรรมการ ในกลุ่มไทยซัมมิท
- กรรมการบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไทยซัมมิท จำกัด
- ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท

เครื่องราช :
ปี 2547 แม่ดีเด่น 2547
ปี 2547 บุคคลดีเด่น 2547
ปี 2550 รางวัลนักธุรกิจสตรีตัวอย่าง ภาคกลาง ประจำปี 2550
ปี 2553 รางวัลนักธุรกิจสตรีดีเด่นแห่งประเทศไทย
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement