ประวัติสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ข้อมูลล่าสุดของสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ

สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ

สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ

เพศ หญิง
วันที่เกิด 13 เม.ย. 2494
อายุ 69 ปี
ช่วงนี้ถึงจะต้องรับบทแม่ทัพใหญ่ในการบริหารธุกิจ สำหรับ ด็อกเตอร์สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ แต่ก็โชคดีที่มีลูกสาวคนเก่งมาช่วยเสริมทัพแล้ว ทำงานกันเป็นทีมแบบนี้ เงินทองไม่รั่วไหล อีกทั้งธุรกิจยังก้าวหน้าไปได้อีกนานแสนนาน ...

ชื่อ : ดร.สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ

บิดา : นายเต็กเฮง แซ่ตั่ง

มารดา : นางฮกเฮง แซ่ลิ้ม

การศึกษา และดูงาน :

- อนุปริญญา สาขาการบริหารธุรกิจ จาก LOCK YEAR COLLAGE ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันราชภัฏเชียงราย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- รองประธานกรรมการ ในกลุ่มไทยซัมมิท
- กรรมการบริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ไทยซัมมิท จำกัด
- ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท

รางวัล :
ปี 2547 แม่ดีเด่น 2547
ปี 2547 บุคคลดีเด่น 2547
ปี 2550 รางวัลนักธุรกิจสตรีตัวอย่าง ภาคกลาง ประจำปี 2550
ปี 2553 รางวัลนักธุรกิจสตรีดีเด่นแห่งประเทศไทย
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement