ประวัติโอฬาร ไชยประวัติ ข้อมูลล่าสุดของโอฬาร ไชยประวัติ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

โอฬาร ไชยประวัติ

โอฬาร ไชยประวัติ

โอฬาร ไชยประวัติ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 5 ธ.ค. 2487
อายุ 76 ปี
เป็นบุคคลที่มีบทบาทไม่แพ้ผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคเพื่อไทย ท่านโอฬาร เป็นกุนซือเศรษฐกิจของพรรค ที่เรียกได้ว่าเป็นกำลังสำคัญ ร่วมผลักดันขับเคลื่อนนโยบาย ออกมาเป็นรูปธรรม คอยไปชี้แจงตามเวทีต่าง ๆ คิวแน่นไม่ต่างจากผู้สมัครทีเดียว ด้วยประสบการณ์ที่มีเพียบ และเคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี สมัยรัฐบาล สมชาย วงศ์สวัสดิ์

ไม่ได้ติดใจในความรู้ความสามารถที่ท่านประสบความสำเร็จ จึงเป็นมือเศรษฐกิจระดับหัวกะทิของพรรคได้อย่างสบาย ๆ และมีโอกาสที่จะเป็นถึงรัฐมนตรีตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งแน่นอน แต่ติดใจที่เห็นท่านออกมาการันตีเกี่ยวกับนโยบายบัตรเครดิตเกษตรกรว่าดีแน่ เพราะดูแลชาวนา ตั้งแต่การผลิตจนถึงการขาย ได้เงิน 30,000 - 1000,000 บาท ต่อรอบการผลิต

แต่อยากถามคำถามตัวโตๆ ว่าหากเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม ดินถล่ม แบบไม่คาดฝัน ชาวนาจะเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้ ตรงนี้ นโยบายดังกล่าวดูแลครอบคลุมหรือไม่ เพราะทุกวันนี้เกษตรกรก็เป็นหนี้หัวบานไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาใช้ ต้องกู้นอกระบบมาโปะหนี้กองทุนหมู่บ้านบ้าง ที่ดินจะหลุดลอยไปเพราะโดนยึดบ้าง อยากให้ท่านตอบให้กระจ่างอีกซักนิด เพราะมีผลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเลือกตั้งแน่...

ชื่อ : ดอกเตอร์ โอฬาร นามสกุล ไชยประวัติ

นามแฝง/ฉายา : โหรเศรษฐกิจมืิอทอง

วันที่เกิด : 5 ธันวาคม 2487

ถิ่นกำเนิด : จังหวัดแพร่

ชื่อคู่สมรส : สุชาดา นามสกุลเดิมของคู่สมรส สุรพิบูล

จำนวนบุตร-ธิดา 2 คน บุตร 1 คน ธิดา 1 คน

ประวัติครอบครัว

เป็นบุตรของนายลือ (เสียชีวิต) และนางดารี (สวดถึง 9 เม.ย.2548 ที่วัดพระสิงห์ เชียงใหม่ พระราชทานเพลิงศพ 9 ก.ค.2548 เวลา 15.00 น. ณ สุสานสันกู่เหล็ก จ.เชียงใหม่)


ภรรยาชื่อนางสุชาดา ไชยประวัติ มีบุตร-ธิดา 2 คน

1. ทอแสง ไชยประวัติ
2. ฐิติพล ไชยประวัติ


การศึกษา และดูงาน

- โรงเรียนปรินซ์ จังหวัดเชียงใหม่
- โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ปี 2509 ปริญญาตรี ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ที่ Wharton School, University of Pennsylvania
ปี 2513 ปริญญาเอก ทางด้านเศรษฐศาสตร์ ที่ Massachusetts Institute of Techonology สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


ตำแหน่งปัจจุบัน

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่

2513 เศรษฐกรผู้ช่วย ฝ่ายวิชาการและศูนย์ประมวลผล ธนาคารแห่งประเทศไทย
2515 หัวหน้าเศรษฐกร
2518 ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ และรักษาการหัวหน้าศูนย์ประมวลผล
2521 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
2522 ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
2523 ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
2526 รองผู้จัดการใหญ่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด
2514-2521 อาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2517 ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรี (นายสัญญา ธรรมศักดิ์)
24 กันยายน 2551 รองนายกรัฐมนตรี

ตำแหน่งอื่นๆ

1 ตุลาคม 2537 กรรมการองค์การเภสัชกรรม
1 ตุลาคม 2538 กรรมการองค์การเภสัชกรรม
1 มกราคม 2539 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (ลาออก 1 พ.ค.2542)
1 มกราคม 2539 ประธานสมาคมธนาคารไทย
22 มีนาคม 2539 สมาชิกวุฒิสภา
11 เมษายน 2539 กรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน (วุฒิ)
9 มกราคม 2540 กรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
25 กรกฎาคม 2540 นายกสมาคมธนาคารอาเซียน
12 ธันวาคม 2543 กรรมการพิจารณาอุทธรณ์
5 มิถุนายน 2544 กรรมการการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (แทนนายสมหมาย โค้วคชาภรณ์)
5 ตุลาคม 2544 กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
20 ธันวาคม 2544 กรรมการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (ลาออก 4 เม.ย.2549)
27 มกราคม 2545 กรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
19 พฤษภาคม 2546 กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการคลัง
12 มิถุนายน 2544 ประธานกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) หรือทีเอเอ็มซี (แทนเชาวน์ สายเชื้อ)
2 ธันวาคม 2546 ประธานกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) หรือทีเอเอ็มซี (ต่ออีกวาระหนึ่ง)
18 พฤษภาคม 2547 ประธานกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
11 สิงหาคม 2547 กรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
25 มกราคม 2548 ประธานกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
8 เมษายน 2548 กรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ
13 พฤษภาคม 2551 กรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน)


เครื่องราช

- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
5 พฤษภาคม 2541 ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ
5 พฤษภาคม 2546 ทุติยจุลจอมเกล้า
- ธนาคารพาณิชย์ที่ดีที่สุดของประเทศไทยจากนิตยสาร Asia Money
ปี 2536 นักการธนาคารแห่งปี 2536 จากนิตยสารดอกเบี้ย
ปี 2538 นักการธนาคารแห่งปี 2538 จากนิตยสารดอกเบี้ย
ปี 2539 นักการเงินแห่งปี 2539 จากวารสารการเงินการธนาคาร
ปี 2539 นักการธนาคารแห่งปี 2539 จากนิตยสารดอกเบี้ย


เพื่อนร่วมรุ่น

1. นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
2. นายจรุง หนูขวัญ
3. นายเริงชัย มะระกานนท์
4. นายอนันต์ ลี้ตระกูล
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement