ประวัติวรมาศ รักศรีอักษร ข้อมูลล่าสุดของวรมาศ รักศรีอักษร

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วรมาศ รักศรีอักษร

วรมาศ รักศรีอักษร

วรมาศ รักศรีอักษร

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
คุ้นหน้าคุ้นตากันในฐานะพรีเซ็นเตอร์ "คิงเพาเวอร์" ตลอดหลายปีที่ผ่านมา "รัก-วรมาศ รักศรีอักษร" สาวหมวยหน้าเก๋ลูกสาวคนโตของ วิชัย และ เอมอร รักศรีอักษร นักธุรกิจเจ้าของอาณาจักรดิวตี้ ฟรี-คิง เพาเวอร์ ได้สานต่อธุรกิจครอบครัว โดยนั่งตำแหน่งผู้จัดการกิจการธุรกิจที่คิง เพาเวอร์ ทำหน้าที่ดูแลภาพลักษณ์โดยรวมขององค์กร

ประวัติบุคคลสำคัญ

ชื่อ-สกุล : นางสาววรมาศ รักศรีอักษร

ชื่อเล่น : รัก

สัญชาติ : ไทย

วันเกิด : ปี 2524

ครอบครัว : บิดา -วิชัย รักศรีอักษร
: มารดา -นางเอมอร รักศรีอักษร

ประวัติครอบครัว
ชื่อพี่-น้อง
1. น.ส.วรมาศ รักศรีอักษร (รัก)
2. นายอภิเชษฐ์ รักศรีอักษร (ต้อล)
3. น.ส.อรุณรุ่ง รักศรีอักษร (รุ่ง)
4. นายอัยยวัฒน์ รักศรีอักษร (ต๊อบ)

การศึกษา
- ประถมศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟ คอนแวนต์
- มัธยมศึกษา : โรงเรียนสาธิต มศว.ปทุมวัน กรุงเทพฯ
: Westonbirt School UK
: Wispers School UK
- ปริญญาตรี : BA เกียรตินิยมอันดับ 2 (Lower Second Class Honors) ด้าน Textile Design
มหาวิทยาลัย Central Saint Martins College of Art & Design, UK
- ปริญญาโท : MA สาขา Fashion Accessories (Distinction)
มหาวิทยาลัย London College of Fashion, UK

ตำแหน่งปัจจุบัน
- รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการ (สายงานการตลาด)
- ดูแลงานด้านการตลาดสมาชิก การสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรโดยรวม

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- รักษาการรองกรรมการผู้อำนวยการ (สายงานการตลาด)
- พรีเซ็นเตอร์ในแบบเอเซียลุคส์ให้กับ "คิง เพาเวอร์"
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement