ประวัติประพันธ์ นัยโกวิท ข้อมูลล่าสุดของประพันธ์ นัยโกวิท

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ประพันธ์ นัยโกวิท

ประพันธ์ นัยโกวิท

ประพันธ์ นัยโกวิท

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
เรียกว่าวุ่นวายเป็นไปตามคาด สำหรับการเลือกตั้งล่วงหน้า ที่ถูกกลุ่ม กปปส. ไปรวมตัวคัดค้าน ทั้งนี้ นายประพันธ์ นัยโกวิท อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งคาดว่า เหตุการณ์ดังกล่าวจะเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 2 ก.พ. 57 แต่หาก มีการเลื่อนเลือกตั้ง ในความเห็นส่วนตัว มองว่า เท่ากับเริ่มขบวนการใหม่ ทั้งการรับสมัคร การจับสลากหมายเลขผู้สมัคร ดังนั้น พรรคประชาธิปัตย์สามารถลงสมัครได้ แต่นักกฎหมายบางคนก็มองว่าทำไม่ได้ ขึ้นอยู่กับการตีความของกฎหมาย

ชื่อ - นามสกุล : นาย ประพันธ์ นัยโกวิท

วันที่เกิด : 20 กุมภาพันธ์ 2490

บิดา : นายยนต์ นัยโกวิท

มารดา : นางเพียร

ถิ่นกำเนิด : อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ชื่อคู่สมรส พิมพ์ใจ นามสกุลเดิมของคู่สมรส
จำนวนบุตร-ธิดา 4 คน บุตร 2 คน ธิดา 2 คน
ประวัติครอบครัว
ภรรยาชื่อนางพิมพ์ใจ นัยโกวิท มีบุตร-ธิดา 4 คน
ชื่อบุตร-ธิดา
1. นายธนวุฒิ นัยโกวิท
2. นายปิยวัฒน์ นัยโกวิท
3. น.ส.พิมพ์นภา นัยโกวิท สมรสกับ นายประนนท์ เลาหะพันธุ์
4. น.ส.ธิดาพันธ์ นัยโกวิท

การศึกษา และดูงาน
- ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารสิทธิพิทยาลัย
- มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ปี 2512 ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ได้รับพระราชทานรางวัลเรียน ดีทุนภูมิพล)
ปี 2513 เนติบัณฑิตไทย
- ปริญญาโท ทางด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยทูเลน เมืองนิวออลีน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการป้องกันอาชญากรรมฯ ประเทศญี่ปุ่น
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ.) รุ่นที่ 28

ตำแหน่งปัจจุบัน
- 20 กันยายน 2549 กรรมการการเลือกตั้ง รับผิดชอบการบริหารการเลือกตั้ง (อันดับ 1 ด้วยคะแนน 124)

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- 1 ตุลาคม 2528 รองผู้อำนวยการสำนักงานคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและผลประโยชน์ของประชาชน
- 28 ธันวาคม 2530 อัยการพิเศษประจำกรม ช่วยราชการกองวิชาการ
- 15 กรกฎาคม 2534 อัยการพิเศษประจำกรม กองวิชาการ
- 1 มิถุนายน 2537 อัยการพิเศษประจำกรม สำนักงานคณะกรรมการอัยการ
- 1 ตุลาคม 2538 อัยการพิเศษฝ่ายคณะกรรมการอัยการ
- 1 เมษายน 2539 อธิบดีอัยการฝ่ายคณะกรรมการอัยการ
- 1 ตุลาคม 2540 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร
- 27 พฤศจิกายน 2540 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
- 1 ตุลาคม 2542 อธิบดีอัยการฝ่ายต่างประเทศ
- 1 ตุลาคม 2543 อธิบดีอัยการฝ่ายคดีอัยการสูงสุด
- 1 ตุลาคม 2544 รองอัยการสูงสุด

ตำแหน่งอื่นๆ
- 10 ตุลาคม 2541 กรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- กรรมการอัยการ
- 4 มิถุนายน 2545 กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- 24 ธันวาคม 2545 กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- 20 กันยายน 2546 กรรมการกฤษฎีกา
- 2 มีนาคม 2547 กรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
- 7 กรกฎาคม 2548 กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
- 25 ตุลาคม 2548 กรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
- 20 กันยายน 2549 กรรมการการเลือกตั้ง รับผิดชอบการบริหารการเลือกตั้ง (อันดับ 1 ด้วยคะแนน 124)
- 1 มกราคม 2550 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
- 22 มกราคม 2550 กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ผู้ทรงคุณวุฒิ
- 13 กุมภาพันธ์ 2550 กรรมาธิการยกร่างหลักเกณฑ์ วิธีการออกเสียงประชามติและการออกเสียงประชามติ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement