ประวัติจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ ข้อมูลล่าสุดของจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 15 ส.ค. 2489
อายุ 75 ปี
ว่าแล้ว"ลุงโต้ง"ก็ร่อนจดหมาย ลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยโดยให้มีผลตั้งแต่ 22 พ.ค. ที่ผ่านมา แต่พรรคได้รับหนังสือดังกล่าวเมื่อ16 มิ.ย.

ทั้งนี้เจ้าตัวได้หายตัวไปตั้งแต่คสช.จะทำการรัฐประหารเมื่อ22พ.ค.ขณะตอนนี้ก็ผ่านมากว่า 1เดือน ประชาชนก็จะได้เห็นนายจารุพงศ์ ประกาศต่อสู้และไม่ยอมเข้ารายงานตัว ตามคำสั่งคสช. จนถูกออกหมายจับ

จากนี้ไปก็ต้องจับตาดูว่า บุคคลรายนี้จะเดินเกมต่อสู้ทางการเมืองกับคสช.อย่างไรต่อไป ถึงแม้จะลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยไปแล้วก็ตามที

เพราะเจ้าตัวยังคงเคลื่อนไหวทางการเมืองอยู่นอกประเทศโดยตลอดผ่านทางโลกโซเชียลมีเดีย...

ชื่อ -นามสกุล : จารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

ประวัติครอบครัว
นายจารุพงศ์ เป็นบุตรของนายจารุบุตร (เสียชีวิต) และนางอรนุช เรืองสุวรรณ
ภรรยาชื่อนางสุพัตรา เรืองสุวรรณ มีบุตร-ธิดา 3 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 1 คน

การศึกษา และดูงาน
- ประถมศึกษาที่โรงเรียนเทเวศน์ศึกษา
- มัธยมศึกษาจากวิทยาลัยบางแสน
- โรงเรียนบวรนิเวศน์
- โรงเรียนอำนวยศิลป์
- ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- วิทยาลัยการปกครอง
- 2521 โรงเรียนนายอำเภอ รุ่น 16
- 2527 โรงเรียนนักปกครองระดับสูง รุ่น 19
- 2541 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร วปอ. รุ่นที่ 41

ตำแหน่งปัจจุบัน
- หัวหน้าพรรคเพื่อไทย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
- 10 มิถุนายน 2513 ประจำแผนกกองทะเบียนประวัติ ก.พ. ชั้นตรี สำนักงาน ก.พ.
- 2515 ปลัดอำเภอโท อำเภอท่ายาง และอำเภอเมือง จ.เพชรบุรี
- 2518 หัวหน้าแผนกชื่อบุคคล กองการทะเบียน
- 2519 หัวหน้าแผนก สำนักงานกลางทะเบียนราษฎร
- 2522 นายอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
- 2524 นายอำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
- 2527 นายอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น
- เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ดร.อาษา เมฆสวรรค์)
- 2528 หัวหน้าสำนักงานเลขานุการผู้ว่ากรุงเทพฯ (พล.ต.จำลอง ศรีเมือง)
- 1 ตุลาคม 2529 ผู้อำนวยการเขตบางเขน ระัดบ 8 สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
- 1 พฤษภาคม 2534 รองผู้อำนวยการสำนักรักษาความสะอาด กรุงเทพมหานคร
- 1 ธันวาคม 2536 ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร
- 27 ตุลาคม 2538 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาชุมชน กรุงเทพมหานคร
- 23 มกราคม 2540 ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
- 1 ตุลาคม 2543 รองปลัดกรุงเทพมหานคร (รับโอน)
- 30 พฤศจิกายน 2545 รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- 1 ตุลาคม 2546 ปลัดกระทรวงแรงงาน
- 14 กุมภาพันธ์ 2549 ปลัดกระทรวงยุติธรรม (เกษียณ 1 ต.ค.2549)

ตำแหน่งอื่นๆ
- 23 พฤษภาคม 2543 กรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
- 16 กรกฎาคม 2545 กรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (แทนนายณรงค์ อาจริยะกุล)
- 21 มกราคม 2546 ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (แทนเทิดศักดิ์ เศรษฐมานพ)
- 17 มิถุนายน 2546 ประธานกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
- 17 มกราคม 2549 กรรมการแห่งชาติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรม
- 14 กันยายน 2553 รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement