ประวัตินิพนธ์ นราพิทักษ์กุล ข้อมูลล่าสุดของนิพนธ์ นราพิทักษ์กุล

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

นิพนธ์ นราพิทักษ์กุล

นิพนธ์ นราพิทักษ์กุล

นิพนธ์ นราพิทักษ์กุล

เพศ ชาย
วันที่เกิด 12 ส.ค. 2494
อายุ 69 ปี
รอดตายราวปาฏิหาริย์ หลังรถยนต์ที่นั่งมาถูกระเบิดจากรถจักรยานยนต์บอมบ์ ที่กลุ่มผู้ไม่หวังดีนำมาจอดทิ้งไว้ ก่อนจุดชนวน ระหว่างมาราชการที่อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี สภาพรถเสียหายพอประมาณ แต่ยังโชคดีที่คนในรถ ปลอดภัย

ชื่อ-สกุล : นาย นิพนธ์ นราพิทักษ์กุล

วันที่เกิด : 12 สิงหาคม 2494

ประวัติครอบครัว :
- ภรรยาชื่อ นางมารีแย นราพิทักษ์กุล

การศึกษา และดูงาน :
ปี 2552 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ปี 2538 นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 38 (นปส.32)
ปี 2534 นายอำเภอ รุ่นที่ 35 (นอ.31)
ปี 2542 ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- รัฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน :
1 ตุลาคม 2553 ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
2538 ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
5 ธันวาคม 2539 นายอำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส
10 พฤศจิกายน 2540 นายอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
22 พฤศจิกายน 2542 นายอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี
16 ธันวาคม 2545 นายอำเภอเมืองปัตตานี
1 พฤศจิกายน 2547 ปลัดจังหวัดนราธิวาส
4 ธันวาคม 2549 รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
1 ตุลาคม 2553 ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement