ประวัติพลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์ ข้อมูลล่าสุดของพลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์

พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์

พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 23 ส.ค. 2499
อายุ 65 ปี
ป.ป.ช.เปิดกรุสมบัติ สนช. บิ๊กทหาร-ก๊วน 28 สนช.ติดชาร์ตเศรษฐีรวยทะลุหลักสิบ-ร้อยล้าน ส่วน พล.ท.กัมปนาท รุดดิษฐ์ แม่ทัพภาค 1 มีทรัพย์สิน 99,864,992 บาท...

ชื่อ - นามสกุล : พล.ท.กัมปนาท รุดดิษฐ์

ฉายา : บิ๊กโชย

ชื่อเล่น : โชย

วันเกิด : 23 สิงหาคม 2499

ประวัติครอบครัว :

ภรรยาชื่อ ผศ.วิศัลย์ศยา รุดดิษฐ์ มีบัตร-ธิดา 3 คน

การศึกษา :
- โรงเรียนมัธยมบางบ่อ
- โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 16
- นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่น 27
- หลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 63
- หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 45
- หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 66
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) โรงเรียนเสนาธิการทหารบกและหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 53

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 1 ตุลาคม 2557 แม่ทัพภาคที่ 1
- 31 กรกฎาคม 2557 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การทำงาน :
- ผู้บังคับกองพันที่ 3 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ (ผบ.ร.31 พัน3รอ.)
- ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์หรือหน่วยอาร์ดีเอฟ (ผบ.ร.31 รอ.)
- รองผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (รองผบ.พล.1รอ.)
- 1 ตุลาคม 2552 ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (ผบ.พล.1รอ.)
- 1 ตุลาคม 2554 รองแม่ทัพภาคที่ 1ลงทำหน้าที่ ผบ.ฉก.นราธิวาส 1 ปี ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- 1 ตุลาคม 2556 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement