ประวัติพลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์ ข้อมูลล่าสุดของพลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์
วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์

พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์

พลโท กัมปนาท รุดดิษฐ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 23 ส.ค. 2499
อายุ 62 ปี
ป.ป.ช.เปิดกรุสมบัติ สนช. บิ๊กทหาร-ก๊วน 28 สนช.ติดชาร์ตเศรษฐีรวยทะลุหลักสิบ-ร้อยล้าน ส่วน พล.ท.กัมปนาท รุดดิษฐ์ แม่ทัพภาค 1 มีทรัพย์สิน 99,864,992 บาท...

ชื่อ - นามสกุล : พล.ท.กัมปนาท รุดดิษฐ์

ฉายา : บิ๊กโชย

ชื่อเล่น : โชย

วันเกิด : 23 สิงหาคม 2499

ประวัติครอบครัว :

ภรรยาชื่อ ผศ.วิศัลย์ศยา รุดดิษฐ์ มีบัตร-ธิดา 3 คน

การศึกษา :
- โรงเรียนมัธยมบางบ่อ
- โรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 16
- นักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่น 27
- หลักสูตรชั้นนายร้อย รุ่นที่ 63
- หลักสูตรชั้นนายพัน รุ่นที่ 45
- หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 66
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) โรงเรียนเสนาธิการทหารบกและหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 53

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 1 ตุลาคม 2557 แม่ทัพภาคที่ 1
- 31 กรกฎาคม 2557 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การทำงาน :
- ผู้บังคับกองพันที่ 3 กรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์ (ผบ.ร.31 พัน3รอ.)
- ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 31 รักษาพระองค์หรือหน่วยอาร์ดีเอฟ (ผบ.ร.31 รอ.)
- รองผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (รองผบ.พล.1รอ.)
- 1 ตุลาคม 2552 ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (ผบ.พล.1รอ.)
- 1 ตุลาคม 2554 รองแม่ทัพภาคที่ 1ลงทำหน้าที่ ผบ.ฉก.นราธิวาส 1 ปี ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- 1 ตุลาคม 2556 ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ