ประวัติจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ ข้อมูลล่าสุดของจิตติพจน์ วิริยะโรจน์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

จิตติพจน์ วิริยะโรจน์

จิตติพจน์ วิริยะโรจน์

จิตติพจน์ วิริยะโรจน์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 1 ต.ค. 2508
อายุ 56 ปี
ความรู้สึกหวาดระแวงกลัวจะไม่ได้เลือกตั้ง ชักมีมากขึ้นทุกที ๆ จนไม่ว่าใครจะทำอะไรที่ดูเหมือนมีท่าที ที่ผิดสเปกไปนิดหน่อย ก็ถูกเพ่งเล็งทันที ล่าสุด เพราะแม้แค่ ประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่าง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 3 ฉบับ ขอเลื่อนเวลาพิจารณา ร่าง พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 3 ฉบับ จากเดิม ที่กำหนดไว้ไม่เกิน 7 วัน ออกไปอีกนิดหน่อย แค่นั้น ก็โดนเสียงแห้วมาจากหลายฝ่ายทันที ว่ากำลังคิดถ่วงเวลาไม่ให้ร่าง พรบ.ดังกล่าว ผ่านความเห็นชอบของวุฒิสภา ทันกำหนดการยุบสภาของนายกรัฐมนตรี หรือไม่ หนัก ๆ เข้าถึงขั้นโดนกล่าวหาได้รับใบสั่งมาจากคนโตสีน้ำเงินหรือไม่

ร้อนเจ้าตัวต้องออกมาโต้ ว่า ไม่มีใครสั่งทั้งนั้น แต่กฎหมายดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะตัดสินอนาคตของประเทศ เพราะฉะนั้น สว.ต้องทำหน้าที่อย่างดีที่สุด ไม่ให้เกิดการได้เสียของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด และให้กระบวนการเลือกตั้งมีความเป็นธรรม เพื่อที่ทุกฝ่ายจะได้ยอมรับผลการเลือกตั้ง ไม่นำไปสู่ความขัดแย้งอีก

ก็ต้องจับตาดูกันต่อไป ว่า การทำงานของวิปวุฒิ จะทันกับการยุบสภาของนายกรัฐมนตรี หรือไม่ และที่สำคัญอีกประเด็นคือ ทางสภาสูงจะตัดสินใจเรื่องการเลือกตั้งล่วงหน้าว่า จะให้มีหรือไม่มี หรือให้มีเพียงวันเดียว ต่อไปหรือไม่อย่างไร

ชื่อ-สกุล : นาย จิตติพจน์ วิริยะโรจน์

วันที่เกิด : 1 ตุลาคม 2508

บิดา นายพิสิฐ วิริยะโรจน์

มารดา นางกัญญา วิริยะโรจน์

ประวัติครอบครัว :
เป็นบุตรของ นายพิสิฐ และนางกัญญา วิริยะโรจน์
ภรรยาชื่อ นางเดือนเด่น วิริยะโรจน์

การศึกษา และดูงาน :

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการเงินและอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยเท็กซัส (ออสติน)
- ปริญญาโท คณะพาณิชย ศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหน่งปัจจุบัน :

2 มีนาคม 2551 สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดศรีสะเกษ (281,438)
2 พฤษภาคม 2551 ประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ
2 พฤษภาคม 2551 กรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- กรรมการโรงสีไฟชัยประสิทธิ์ จังหวัดศรีสะเกษ และโรงแป้งมัน อำเภอกันทรลักษณ์
- กรรมการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตร
- กรรมการบริษัทนายหน้าตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย
1 กรกฎาคม 2548 ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
- นักวิชาการคณะกรรมาธิการมีส่วนร่วมของประชนวุฒิสภา
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์อนุฯ เศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศสภาผู้แทนราษฎร

ตำแหน่งทางการเมือง :

19 เมษายน 2549 สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดศรีสะเกษ (57,982)
2 มีนาคม 2551 สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดศรีสะเกษ (281,438)
2 พฤษภาคม 2551 ประธานคณะกรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ
2 พฤษภาคม 2551 กรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
2 พฤษภาคม 2551 กรรมาธิการกิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการบริหารงบประมาณ

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement