ประวัติสัก กอแสงเรือง ข้อมูลล่าสุดของสัก กอแสงเรือง

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สัก กอแสงเรือง

สัก กอแสงเรือง

สัก กอแสงเรือง

เพศ ชาย
วันที่เกิด 15 พ.ย. 2484
อายุ 79 ปี
ไม่ทราบว่าแวดวงวุฒิสภาเมืองไทยเกิดอะไรกันขึ้น หลังจากที่ประธานวุฒิสภา พล.อ.ธีรเดช มีเพียร มีอันต้องพ้นจากตำแหน่งด้วยต้องคำพิพากษาในคดีขึ้นเงินเดือนตนเองไปแล้ว 1 คน ล่าสุดศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งก็มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 1 ส.ค.กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิการสรรหานายสัก กอแสงเรือง จากการเป็น ส.ว. เนื่องจากนายสักได้รับการสรรหาเป็น ส.ว. โดยมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 115 (9) เพราะขาดคุณสมบัติในการถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา โดยนายสักพ้นจากตำแหน่ง ส.ว.ชุดเลือกตั้งปี 2543 มายังไม่ถึง 5 ปี จนถึงวันได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหา

คดีนี้ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่านายสัก ขาดคุณสมบัติจริงตามที่มีผู้ร้อง จึงเห็นควรให้สรรหา สว.ใหม่…แต่ตามพฤติการณ์ฟังไม่ได้ว่า นายสักมีเจตนาจงใจฝ่าฝืนกฎหมาย จึงไม่เพิกถอนสิทธิ์การเลือกตั้งของนายสัก จึงนับว่านายสัก เป็น"อดีตสมาชิกวุฒิสภา"คนล่าสุดไปแล้วนั่นเอง...

ชื่อ-สกุล : นาย สัก กอแสงเรือง

ประวัติครอบครัว :

- เป็นบุตรของนายเตียว และนางเง็กหงษ์ กอแสงเรือง (สวดพระอภิธรรมถึง 18 ต.ค.2552 ศาลา 3 วัดเทพศิรินทราวาส)
ภรรยาชื่อนางชุลี กอแสงเรือง มีบุตร-ธิดา 4 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 2 คน
มีธิดาชื่อ ชมเชย กอแสงเรือง สมรสกับ นายเฉลิมวิทย์ รุ่งกมล

การศึกษา และดูงาน :

ปี 2506 เนติบัณฑิตไทย รุ่น 15
ปี 2506 ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ หรือสิงหราชพิทยาคม (วัดสิงห์)
- โรงเรียนปัญญาวิทยา

ตำแหน่งปัจจุบัน :

25 เมษายน 2553 นายกสภาทนายความ
30 กันยายน 2549 โฆษกกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ
2552 รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ คนที่ 2

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

1 ตุลาคม 2533 รักษาการ นายกสภาทนายความ
- เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา
2535-2538 นายกสภาทนายความ
9 มกราคม 2535 กรรมการติดตามและสอดส่องดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
18 เมษายน 2539 รองประธานองค์กรกลางการเลือกตั้ง
24 เมษายน 2541 นายกสภาทนายความ
22 เมษายน 2544 นายกสภาทนายความ
2552 รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ คนที่ 2
25 เมษายน 2553 นายกสภาทนายความ (5,877 คะแนน)

ตำแหน่งทางการเมือง :

4 มีนาคม 2543 สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร (ลำดับที่ 11 ของ กทม. ด้วยคะแนน 40,045)
28 สิงหาคม 2543 กรรมาธิการการบริหารและการยุติธรรม
20 สิงหาคม 2544 กรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
11 มีนาคม 2546 กรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชน
28 พฤศจิกายน 2546 กรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
22 พฤศจิกายน 2548 กรรมาธิการการพัฒนาสังคมและความมมั่นคงของมนุษย์ (แทนพล.ต.อ.ประทิน สันติประภพ
30 กันยายน 2549 โฆษกกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรัฐ

เครื่องราช :
- รางวัลนักกฎหมายดีเด่นภาคเอกชน ได้รับเข็มฝังเพชรลายมือชื่อ "สัญญา ธรรมศักดิ์" พร้อมโล่เกียรติยศ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement