ประวัติสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม ข้อมูลล่าสุดของสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม

สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม

สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม

เพศ หญิง
วันที่เกิด 28 พ.ย. 2487
อายุ 77 ปี
เป็นประธานบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัด บริษัทสุภัทราจำกัด และบริษัทภัทรวรินทร์จำกัด จนได้ฉายาเจ้าแม่เรือด่วนเคยทำงานที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และยังเป็นอาจารย์พิเศษ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี ...

ประวัติบุคคลสำคัญ

ชื่อ - นามสกุล : นาง สุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม

ชื่อเล่น : ติ๋ม

นามแฝง/ฉายา : เจ้าแม่เรือด่วน

วันที่เกิด : 28 พฤศจิกายน 2487

ประวัติครอบครัว
- บิดา นายสอาด มีชูธน
-มารดา คุณหญิงสุภัทรา สิงหลกะ

ชื่อคู่สมรส นามสกุลเดิมของคู่สมรส
จำนวนบุตร-ธิดา 1 คน บุตร - คน ธิดา 1 คน
เป็นบุตรคนโต ในจำนวนพี่น้อง 2 คน ของนายสอาด มีชูธน และคุณหญิงสุภัทรา สิงหลกะ
ชื่อพี่-น้อง
1. นางสุภาพรรณ พิชัยรณรงค์สงคราม (ติ๋ม)
2. นางภัทราวดี มีชูธน (เล็ก)
สามีชื่อนายเปาว์ พิชัยรณรงค์สงคราม (เสียชีวิต)
มีธิดาชื่อ น.ส.ณัฐปรี พิชัยรณรงค์สงคราม (ปิ๋ม)

การศึกษา และดูงาน
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
- อนุปริญญา SOLLINS COLLEGE รัฐเวอร์จิเนีย สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี AMERICAN UNIVERSITY วอชิงตัน ดี.ซี.
- ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตำแหน่งปัจจุบัน
-
การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
2512-2524 เลขานุการ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อสท.)
2513-2514 อาจารย์พิเศษคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2514-2522 ผู้จัดการบริษัท สุภัทรา จำกัด และบริษัท เรือด่วนเจ้าพระยา จำกัด
2522-2526 CUSTOMER SERVICES OFFICER ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้
2526 กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุภัทรา จำกัด
2526 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเรือด่วนเจ้า พระยา จำกัด
2526 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรวรินทร์ จำกัด
- อุปนายกที่สอง สโมสรซอลต้า ฯ
- กรรมการสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย
- นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement