ประวัติพันธ์เลิศ ใบหยก ข้อมูลล่าสุดของพันธ์เลิศ ใบหยก

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พันธ์เลิศ ใบหยก

พันธ์เลิศ ใบหยก

พันธ์เลิศ ใบหยก

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ที่ผ่านมาแม้จะต้องเจอปัญหาการดูแลกิจการตึกใบหยก 1 และ 2 ที่หนักหนาอยู่บ้าง แต่ในที่สุดแล้ว ความสำเร็จก็มาถึงจนได้ ไม่เช่นนั้นวันนี้ในแวดงวงอสังหาริมทรัพย์ระดับแนวหน้า คงไม่มีชื่อนักพัฒนาที่ดินมือฉมังคนนี้ ติดอยู่ด้วยแน่นอน...

ชื่อ-สกุล : นาย พันธ์เลิศ ใบหยก

ชื่อเล่น : แดง

นามแฝง/ฉายา : เสี่ยแดง

การศึกษา และดูงาน :

- ปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิต
- ประถมศึกษา โรงเรียนโกวิทธำรงค์

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

31 ตุลาคม 2538 กรรมการองค์การรถไฟฟ้ามหานคร
- รองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย
1 มีนาคม 2544 ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายสุวรรณ วลัยเสถียร)
27 มกราคม 2545 รองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย
22 เมษายน 2546 ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอดิศัย โพธารามิก)
22 เมษายน 2546 กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)
17 พฤศจิกายน 2546 กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม (นายพินิจ จารุสมบัติ)
22 เมษายน 2547 รองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย (ลาออก)

ตำแหน่งอื่นๆ :

27 กันยายน 2548 กรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement