ประวัติคณิต สาพิทักษ์ ข้อมูลล่าสุดของคณิต สาพิทักษ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

คณิต สาพิทักษ์

คณิต สาพิทักษ์

คณิต สาพิทักษ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 19 ธ.ค. 2495
อายุ 69 ปี
คลอดแล้วบัญชีโยกย้ายนายทหารกลางปี 132 นาย ตำแหน่งที่น่าจับตามองมีหลายตำแหน่ง รวมถึงตำแหน่งของ พล.อ.คณิต สาพิทักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษ ทบ. เนื่องจากมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่า ตำแหน่งของ พล.อ.คณิต ที่ย้ายไปเป็นประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหมก็เพื่อเตรียมพร้อมรอจ่อขึ้นเป็นปลัดกระทรวงกลาโหม ในการโยกย้ายช่วงเดือน ต.ค.นี้ ก็ต้องจับตาดูกันต่อไป

ชื่อ-สกุล : พลโท คณิต สาพิทักษ์

นามแฝง/ฉายา : บิ๊กอ๊อด

วันที่เกิด 19 ธันวาคม 2495

ประวัติครอบครัว : ภรรยาชื่อนางงามจิตร สาพิทักษ์

การศึกษา :
- โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ 24
- โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 13 (ตท.13)

ตำแหน่งปัจจุบัน :
1 ตุลาคม 2553 ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
1 ตุลาคม 2548 ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์
1 เมษายน 2551 รองแม่ทัพภาคที่ 1
1 ตุลาคม 2551 แม่ทัพภาคที่ 1
1 ตุลาคม 2553 ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก

ตำแหน่งอื่นๆ :
11 ตุลาคม 2549 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สมัยคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข)
1 ธันวาคม 2551 ราชองครักษ์เวร

ยศหรือขั้น :
1 ตุลาคม 2548 พลตรี
1 ตุลาคม 2551 พลโท
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement