ประวัติธนา ไชยประสิทธิ์ ข้อมูลล่าสุดของธนา ไชยประสิทธิ์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ธนา ไชยประสิทธิ์

ธนา  ไชยประสิทธิ์

ธนา ไชยประสิทธิ์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 5 พ.ค. 2497
อายุ 67 ปี
บุคคลดังในวงการกีฬาของไทย "บิ๊กต้อม" ธนา ไชยประสิทธิ์ ตัดสินใจถอนตัวจาการชิงเก้าอี้นายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นของไทย โดยอ้างว่าเนื่องจากตนเองมีภารกิจรัดตัว ท่ามกลางกระแสข่าวโดนบีบจากบุคคลอื่น...

ชื่อ-นามสกุล : ธนา ไชยประสิทธิ์
วันเดือนปีเกิด : วันที่ 5 พฤษภาคม 2497
สถานที่เกิด : ประเทศไทย
สัญชาติ : ไทย

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ.2542
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (ภาครัฐร่วมเอกชน) วปรอ.388 พ.ศ.2538-2539
- MINI MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2531
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ พ.ศ.2521
-ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทพศิรินทร์ พ.ศ.2516

ตำแหน่งปัจจุบัน
- รองประธานกรรมการบริหารบริษัท โอสถสภา จำกัด

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอสถสภาประกันภัย จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท สยามกลาส อินดัสทรี จำกัด
- ประธานกรรมการ บริษัท Advanced Information Technology Public Co.,Ltd.
- ประธานกรรมการ บริษัท ธนารมณ์ จำกัด


กิจกรรมทางสังคม ด้านกีฬา
เหรัญญิกคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย
รองประธานสมาพันธ์เทเบิลเทนนิสแห่งเอเชีย
ประธานสมาพันธ์เทเบิลเทนนิสแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นายกสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
อุปนายกสมาคมมวยสากลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร
หัวหน้าคณะนักกีฬาโอลิมปิค ครั้งที่ 28 กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ
หัวหน้าคณะนักกีฬาเอเชี่ยนอินดอร์เกมส์ ครั้งที่ 1 ประเทศไทย
หัวหน้าคณะนักกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 23 ประเทศฟิลิปปินส์
ที่ปรึกษาสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
กรรมการพัฒนาฟุตบอลแห่งชาติ สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย

กรรมการ 

บริษัท โอสถสภา โฮลดิ้ง จำกัด
บริษัท กรีนวิลล์ จำกัด
โรงพยาบาลนวมินทร์
มูลนิธิโอสถานุเคราะห์

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement