ประวัติเสรี สุวรรณภานนท์ ข้อมูลล่าสุดของเสรี สุวรรณภานนท์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

เสรี สุวรรณภานนท์

เสรี สุวรรณภานนท์

เสรี สุวรรณภานนท์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 24 ก.พ. 2499
อายุ 64 ปี
รับหน้าเสื่อเป็นหัวหน้าพรรคชั่วคราวให้กับพรรคประชาสันติ ที่เมื่อวานมีการเปลี่ยนชื่อจากพรรคธรรมาธิปัตย์ ก่อนที่หัวหน้าพรรคตัวจริงจะปรากฏโฉมออกมา โดยยืนยันว่า ร.ต.อ.ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์ ตอบรับ แล้วว่า จะนั่งหัวหน้าพรรคประชาสันติอย่างแน่นอน และเตรียมเปิดตัว ในเดือนเม.ย.นี้ โดยเน้นพื้นที่หาเสียง ในกทม. สอดคล้องกับกระแสข่าว นายกฯ เตรียมประกาศยุบสภาอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 3 พ.ค. นี้ พรรคไหนยังไม่เปิดตัว ก็รีบๆซะ เวลาวารีไม่เคยรอใคร...

ชื่อ-นามสกุล : นาย เสรี สุวรรณภานนท์

วันที่เกิด : 24 กุมภาพันธ์ 2499


ถิ่นกำเนิด : ถนนตากสิน แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม.

ประวัติครอบครัว :
- บิดา นายศรี สุวรรณภานนท์
- มารดา นางฉลวย
- ชื่อคู่สมรส รำไพพรรณ
- จำนวนบุตร-ธิดา 1 คน ชื่อ ด.ญ.ณฐพร สุวรรณภานนท์

การศึกษา และดูงาน :
- มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบางปะอิน"ราชานุเคราะห์" 1 อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ปี 2517
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนวัดนวลนรดิศ เขตภาษีเจริญ กทม.
- ปี 2522
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่น 5
- ปี 2522
อบรมกฎหมายธุรกิจภาคปฏิบัติรุ่นที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปี 2523
เนติบัณฑิตไทย รุ่นที่ 33

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 1 เมษายน 2551 ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- 2522 ทนายความ
- เจ้าของสำนักกฎหมาย คือ สำนักกฎหมายเสรี
- กรรมการอำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ
- อาจารย์สำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ แห่งสภาทนายความ
- อนุกรรมการพิจารณาข้อกฎหมายด้านเศรษฐกิจการคลัง และการส่งเสริมอาชีพประจำกทม.
- 2535 ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์การจัดงานวันทนายความ
- นายกสมาคมนักเรียนเก่านวลนรดิศ

ตำแหน่งทางการเมือง :
- 26 ธันวาคม 2539
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ กรุงเทพมหานคร (ส.ส.ร. กทม.) (พ้น 11 ต.ค.2540)
- 15 มกราคม 2540
กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
กรรมาธิการประชาสัมพันธ์
- 4 มีนาคม 2543
สมาชิกวุฒิสภา กรุงเทพมหานคร (ลำดับที่ 12 ของ กทม. ด้วยคะแนน 35,623)
- 28 สิงหาคม 2543
กรรมาธิการการบริหารและการยุติธรรม
- 20 สิงหาคม 2544
กรรมาธิการการกีฬา
รองประธานคณะกรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน คนที่ 4
- 31 สิงหาคม 2544
กรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา)
- 28 พฤศจิกายน 2546
กรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
- 29 พฤศจิกายน 2546
ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา)
- 1 มกราคม 2550
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ
- 10 มกราคม 2550
รองประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ คนที่ 1
- 13 กุมภาพันธ์ 2550
กรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาร่างรัฐธรรมนูญ
- 1 เมษายน 2551
ที่ปรึกษารองประธานรัฐสภา

เครื่องราช :
- จตตุถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.)
- ปี 2542
โล่เกียรติคุณในฐานะ "อาสาสมัครดีเด่น" ประเภทแก้ไขปัญหาสังคม ของสมาคมสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ปี 2542
โล่เกียรติคุณ "คนดีของสังคม" จากสถานีวิทยุชุมชนร่วมด้วยช่วยกัน F.M. 96 และ A.M. 873
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement