ประวัติวิชัย ทองแตง ข้อมูลล่าสุดของวิชัย ทองแตง

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วิชัย ทองแตง

วิชัย ทองแตง

วิชัย ทองแตง

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
จริงๆเป็นทนาย หรือที่ใครๆต่างรู้จักในนามว่า 'ทนายวิชัย ทองแตง' แต่ด้วยความเก่งในด้านเศรษฐกิจ การลงทุน เล่นหุ้น ทนายคนนี้ก็ควบตำแหน่งนักธุรกิจไปด้วย ซึ่งนอกจากจะผนึกกำลังกับลูกๆ บริหาร โรงพยาบาลแล้ว เขายังได้รับฉายาเพิ่มมาอีกว่าเป็น'ทนายนักช้อป' และ'พ่อมดตลาดหุ้น' อีกด้วย

ชื่อ : นาย วิชัย ทองแตง

ประวัติครอบครัว :
- ภรรยาชื่อนางนงลักษณ์ ทองแตง มีบุตร-ธิดา 4 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 1 คน
- ชื่อบุตร-ธิดา
1. นายอัฐ ทองแตง ดูแลโรงพยาบาลเปาโล
2. นายอิทธิ ทองแตง ดูแลโรงพยาบาลพญาไท
3. น.ส.วิอร ทองแตง (เอื้อม)
4. นายอติคุณ ทองแตง

การศึกษา และดูงาน :
- ปริญญาโท บริหารรัฐกิจ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อีพีเอ รุ่น 11)
2512
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 07

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
2537-2541
- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่
- เจ้าของสำนักงานกฎหมาย วิชัย ทองแตง
- รองประธานกรรมการบริหาร บริษัทเมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด
1 ธันวาคม 2539
- ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจำลอง ครุฑขุนทด)
- ประธานกรรมการบริษัทประสิทธิ์พัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ PYT