ประวัติวันชัย จิราธิวัฒน์ ข้อมูลล่าสุดของวันชัย จิราธิวัฒน์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วันชัย จิราธิวัฒน์

วันชัย จิราธิวัฒน์

วันชัย จิราธิวัฒน์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 30 ธ.ค. 2470
อายุ 93 ปี
สิ้นแล้ว"วันชัย จิราธิวัฒน์" เจ้าสัวแห่งอาณาจักรเซ็นทรัล ที่จากไปอย่างสงบเมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันที่ 15 กันยายน 2555 เวลา 07.19 น. ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ปิดตำนานผู้บุกเบิกห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โดยในการจัดอันดับเจ้าสัวในเมืองไทยของนิตยสารฟอร์บส์ ล่าสุดเมื่อต้นเดือน ก.ย.55 ที่ผ่านมา ตระกูลจิราธิวัฒน์ได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเศรษฐีเมืองไทยที่ครอบครอง ทรัพย์สินและความมั่งคั่งเป็นอันดับ 2 รองจาก เจ้าสัวธนินทร์ เจียรวนนท์ แห่งเครือซี.พี. โดยมีทรัพย์สินรวมกันมากกว่า 6,900 ล้านเหรียญหรือกว่า 217,000 ล้านบาท ทะยานขึ้นมาจากปีก่อน ที่อยู่ในอันดับ 4 ของเมืองไทย อันเป็นเครื่องชี้ให้เห็นถึงการขยายตัวของธุรกิจในเครือเซ็นทรัลที่ขยายตัว เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา

ชื่อ - นามสกุล : นายวันชัย จิราธิวัฒน์

เกิดวันที่ : 30 ธันวาคม 2470

เสียชีวิตวันที่ : 15 กันยายน 2555

บิดา : นายเตียง จิราธิวัฒน์

ประวัติครอบครัว :

เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 8 คน ของนายเตียง และนางหวาน จิราธิวัฒน์
ชื่อพี่น้อง 1. นายสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์ (เสียชีวิต)
2. นายวันชัย จิราธิวัฒน์
3. นายสุทธิพร จิราธิวัฒน์
4. นางสุจิตรา มงคลกิตติ
5. นางมุกดา เอื้อวัฒนะสกุล
6. นางรัตนา นรพัลลภ
7. นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์
8. นายสุทธิชาติ จิราธิวัฒน์

ภรรยาชื่อนางสุมาลี (ด่านภัทรกุล) จิราธิวัฒน์ (สวดพระอภิธรรม ถึง 28 ก.ย.2544 ที่ศาลาจารุภัสสร์ (ศาลา 8)
วัดเทพศิรินทราวาส เวลา 19.00 น. วันเสาร์ที่ 6, 13, 20, 27 ต.ค 2544 และ 3 พ.ย.2544)
มีบุตร-ธิดา 5 คน เป็นชาย 4 คน หญิง 1 คน
ชื่อบุตร-ธิดา 1. นางจินตนา บุญรัตน์ สมรสกับ นายฉัตรชัย บุญรัตน์ มีบุตร-ธิดา 3 คน
2. นายวัฒน์ จิราธิวัฒน์
3. นายกอบชัย จิราธิวัฒน์ สมรสกับนลินี อรรถกระวีสุนทร มีบุตร-ธิดา 2 คน
4. นายศักดิ์ชัย จิราธิวัฒน์ สมรสกับสุรางค์รัตน์ วิทยะเวทิน มีธิดา 1 คน
5. นายพิชัย จิราธิวัฒน์

การศึกษา และดูงาน :
- โรงเรียนวัดราชโอรส
- โรงเรียนอำนวยศิลป์ รุ่นลมหวล
- โรงเรียนอัสสัมชัญ และอัสสัมชัญพาณิชย์
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาจิตวิทยา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- รองประธานกรรมการและรองผู้จัดการใหญ่ของห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล
- ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา

ตำแหน่งทางการเมือง :
- ที่​ปรึกษา​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​แรงงาน​และ​สวัสดิการ​สังคม
- ที่​ปรึกษา​คณะ​กรรมาธิการ​การ​ท่องเที่ยว​สภาผู้แทนราษฎร
- ที่​ปรึกษา​รัฐมนตรี​ว่าการ​กระทรวง​มหาดไทย
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement