ประวัติวิเชียร ขาวขำ ข้อมูลล่าสุดของวิเชียร ขาวขำ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วิเชียร ขาวขำ

วิเชียร ขาวขำ

วิเชียร ขาวขำ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 28 มี.ค. 2499
อายุ 65 ปี
บรรยากาศการประชุมพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ 2 ที่รัฐสภาก็ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไร แต่แล้ว ส.ส.พรรคเพื่อไทย "วิเชียร ขาวขำ" ก็ขอใช้สิทธิ์ในการอภิปรายในที่ประชุมเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนกล่าวลาจากตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ

งานนี้ก็ไม่ได้มีอะไรในก่อไผ่ เพราะเจ้าตัวเพียงต้องการไปลงสมัครเล่นการเมืองท้องถิ่น เพื่อชิงเก้าอี้ นายก อบจ.อุดรธานี นั่นเอง!!!

ชื่อ-สกุล : นาย วิเชียร ขาวขำ

ถิ่นกำเนิด : อ.บ้านผือ จ. อุดรธานี

ประวัติครอบครัว :
- บิดา นายแพ ขาวขำ
- มารดา นางวันดี

ตำแหน่งปัจจุบัน :
- 1 ธันวาคม 2551
ส.ส. อุดรธานี เขต 4 พรรคเพื่อไทย
- 27 มิถุนายน 2551
กรรมาธิการกิจการชายแดนไทย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- 24 สิงหาคม 2531
กรรมาธิการการแรงงาน (ลาออก)
- 24 กรกฎาคม 2531
ส.ส. อุดรธานี เขต 2 พรรคปวงชนชาวไทย
- 22 มีนาคม 2535
ส.ส. อุดรธานี เขต 2 พรรคชาติไทย
- 13 กันยายน 2535
ส.ส. อุดรธานี เขต 2 พรรคชาติพัฒนา จ.หนองบัวลำภูแยกจากอุดรธานี)(ยุบสภา 19 พ.ค.38)
- 15 ตุลาคม 2535
กรรมาธิการการพลังงาน
กรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม
- 2 กรกฎาคม 2538
ส.ส. อุดรธานี เขต 3 พรรคกิจสังคม (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
- 15 สิงหาคม 2538
เลขานุการคณะกรรมาธิการการคมนาคม
กรรมาธิการพิจารณาเปิดเผยรายงานการประชุมลับและตรวจรายงานการประชุม
- 24 กันยายน 2538
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2539
- 23 ธันวาคม 2550
ส.ส. อุดรธานี เขต 4 พรรคพลังประชาชน (76,875) (ใบเหลือง 16 ก.ค.2551) (ศาลยกคำร้อง 28 พ.ค.2552)
- 27 มิถุนายน 2551
กรรมาธิการกิจการชายแดนไทย
- 1 ธันวาคม 2551
ส.ส. อุดรธานี เขต 4 พรรคเพื่อไทย
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement