ประวัติสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ข้อมูลล่าสุดของสมเด็จพระมหาธีราจารย์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สมเด็จพระมหาธีราจารย์

สมเด็จพระมหาธีราจารย์

สมเด็จพระมหาธีราจารย์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 11 ก.พ. 2466
อายุ 98 ปี
พุทธศาสนิกชนเศร้า 'สมเด็จพระมหาธีราจารย์' เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม มรณภาพอย่างสงบด้วยโรคชรา ในวัย 88 ปี 68 พรรษา 'ในหลวง-ราชินี' พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และโกศไม้ 12 สมเกียรติสูงสุด ขณะที่ ญาติเผยลางบอกเหตุ สมเด็จฯเรียกญาติมาทำบุญพร้อมกับบอกว่า 'เราหมดภาระแล้วนะ' เหมือนเป็นการสั่งลา...

ชื่อ-สกุล : สมเด็จพระมหาธีราจารย์

ชื่อเล่น : นิยม

วันที่เกิด : 11 กุมภาพันธ์ 2466

วันที่เสียชีวิต : 11 มีนาคม 2554

ถิ่นกำเนิด : บ้านท่าหิน ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติครอบครัว :
- บิดา นายโปร่ง จันทนินทร
- มารดา นางอิ่ม จันทนินทร

การศึกษา และดูงาน :
- จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนประชาบาลวัดหันตรา
- ปี 2486
จบนักธรรมชั้นเอกจากสำนักเรียนวัดราชบุรณะ
- ปี 2498
จบเปรียญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ.9) จากสำนักเรียนวัดสระเกศ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- กรรมการมหาเถรสมาคม
- เจ้าคณะภาค 13
- เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
- เจ้าสำนักเรียนพระปริยัติธรรมวัดชนะสงคราม
- ประธานกรรมการพิจารณาศาสนสมบัติกลางประจำ
- เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement