ประวัติสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ข้อมูลล่าสุดของสมเด็จพระมหาธีราจารย์
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สมเด็จพระมหาธีราจารย์

สมเด็จพระมหาธีราจารย์

สมเด็จพระมหาธีราจารย์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 11 ก.พ. 2466
อายุ 95 ปี
พุทธศาสนิกชนเศร้า 'สมเด็จพระมหาธีราจารย์' เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม มรณภาพอย่างสงบด้วยโรคชรา ในวัย 88 ปี 68 พรรษา 'ในหลวง-ราชินี' พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ และโกศไม้ 12 สมเกียรติสูงสุด ขณะที่ ญาติเผยลางบอกเหตุ สมเด็จฯเรียกญาติมาทำบุญพร้อมกับบอกว่า 'เราหมดภาระแล้วนะ' เหมือนเป็นการสั่งลา...

ชื่อ-สกุล : สมเด็จพระมหาธีราจารย์

ชื่อเล่น : นิยม

วันที่เกิด : 11 กุมภาพันธ์ 2466

วันที่เสียชีวิต : 11 มีนาคม 2554

ถิ่นกำเนิด : บ้านท่าหิน ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประวัติครอบครัว :
- บิดา นายโปร่ง จันทนินทร
- มารดา นางอิ่ม จันทนินทร

การศึกษา และดูงาน :
- จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนประชาบาลวัดหันตรา
- ปี 2486
จบนักธรรมชั้นเอกจากสำนักเรียนวัดราชบุรณะ
- ปี 2498
จบเปรียญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ.9) จากสำนักเรียนวัดสระเกศ

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- กรรมการมหาเถรสมาคม
- เจ้าคณะภาค 13
- เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
- เจ้าสำนักเรียนพระปริยัติธรรมวัดชนะสงคราม
- ประธานกรรมการพิจารณาศาสนสมบัติกลางประจำ
- เจ้าอาวาสวัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement