ประวัติวิบูลย์ เลาหพงศ์ชนะ ข้อมูลล่าสุดของวิบูลย์ เลาหพงศ์ชนะ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วิบูลย์ เลาหพงศ์ชนะ

วิบูลย์ เลาหพงศ์ชนะ

วิบูลย์ เลาหพงศ์ชนะ

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
แม้ด้วยวัยจะล่วงเลยมาหลายปี แต่สำหรับพี่ชายคนโตของตระกูลอย่างคุณวิบูลย์ ก็ยังคงดูแล ใส่ใจ เรียกว่าพี่น้องไม่เคยทิ้งกัน ครอบครัวนี้จึงอบอุ่นสุขสันต์กันตั้งแต่รุ่นคุณพ่อจนถึงรุ่นลูกหลาน


ชื่อ : นาย วิบูลย์ เลาหพงศ์ชนะ

ประวัติครอบครัว :เป็นบุตรของนางจินดา เลาหพงศ์ชนะ
ชื่อพี่-น้อง
1. วิบูลย์ เลาหพงศ์ชนะ สมรสกับ ยุพิน มีบุตร-ธิดา 4 คน
2. สมบัติ เลาหพงศ์ชนะ สมรสกับ ภัคภร
3. ปัทมา เลาหพงศ์ชนะ สมรสกับ สันติ ถนอมพงศ์พันธ์
4. นิกร เลาหพงศ์ชนะ สมรสกับ วนิดา
5. ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ
6. วิโรจน์ เลาหพงศ์ชนะ สมรสกับ วนิดา

ภรรยาชื่อ นางยุพิน เลาหพงศ์ชนะ มีบุตร-ธิดา 4 คน เป็นชาย 2 คน หญิง 2 คน
ชื่อบุตร-ธิดา
1. อภิชา เลาหพงศ์ชนะ (เปิ้น)
2. วราวุธ เลาหพงศ์ชนะ (ป๊อป) (เดิมชื่อ ชัยรัตน์ เลาหพงศ์ชนะ)
3. กฤตยา เลาหพงศ์ชนะ (ปุ๊ก)
4. ศราวุฒิ เลาหพงศ์ชนะ (ปอล)

การศึกษา และดูงาน :

- ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ มรภ.สกลนคร
- ปริญญาศิลปศาสตร์ มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
- มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไพศาลศิลป์

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- กรรมการผู้จัดการบริษัทกรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด
- นายกสมาคมรถแทรคเตอร์ และอะไหล่ฯ
- 15 พฤศจิกายน 2537 ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1
- 1 มีนาคม 2539 ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 (นายสุธรรม แสงประทุม) (ลาออก 1 ก.ย.39)
- 1 กันยายน 2547 ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement