ประวัติปัทมวดี สุจริตกุล ข้อมูลล่าสุดของปัทมวดี สุจริตกุล

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ปัทมวดี สุจริตกุล

ปัทมวดี สุจริตกุล

ปัทมวดี สุจริตกุล

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ถึงจะทำงานที่อื่นมาบ้าง แต่สุดท้ายแล้ว สิ่งที่สาวมะปรางสัมผัสมาตั้งแต่เด็กจากโรงเรียนอนุบาลยุคลธร ก็ต้องหวนกลับมาอีกครั้งซึ่งตอนนี้สาวสวยอย่างเธอก็ต้องมารับหน้าที่เป็นผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลแห่งนี้แทนคุณแม่อย่างเต็มตัวเสียที


ชื่อ : นาง ปัทมวดี สุจริตกุล

ชื่อเล่น : มะปราง

นามแฝง/ฉายา : ปัทมวดี เสนาณรงค์

บิดา : นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์

มารดา : ท่านหญิงปัทมนรังษี ยุคล (ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลยุคลธร)

ชื่อคู่สมรส : ตนัย สุจริตกุล

ประวัติครอบครัว : เป็นบุตรคนเล็ก ของนายทวีศักดิ์ และท่านหญิงปัทมนรังษี เสนาณรงค์
ชื่อพี่-น้อง
1. นายปัทมศักดิ์ เสนาณรงค์ (ปูม้า)
2. นายปัทมนิธิ เสนาณรงค์ (ปลาหมึก)
3. นางปัทมวดี สุจริตกุล (มะปราง)

สามีชื่อนายตนัย สุจริตกุล (เต้) มีบุตรชาย 1 คน ชื่อ ด.ช.ปัทม สุจริตกุล (จาร์)

การศึกษา และดูงาน :

- อนุบาลยุคลธร
- มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สอบเทียบ)
- ปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขานาฏศิลป์
- ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- เจ้าหน้าที่แผนกประชาสัมพันธ์ บริษัทชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (1 ปี)
- ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ โรงเรียนอนุบาลยุคลธร
- ผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลยุคลธร


advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement