ประวัติชาย ศรีวิกรม์ ข้อมูลล่าสุดของชาย ศรีวิกรม์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ชาย ศรีวิกรม์

ชาย ศรีวิกรม์

ชาย ศรีวิกรม์

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ไม่ว่าจะกี่ปีๆ ก็ยังเหมือนเดิมสำหรับหนุ่มใหญ่อย่างคุณชาย เพราะขยันสุดๆเวลาทำงาน อีกทั้งยังเป็นพ่อบ้านที่ดี ทำหน้าที่สามีได้อย่างครบถ้วน ครอบครัวศรีวิกรณ์เลยพากันสุขสันต์กันจนน่าอิจฉา


ชื่อ : นาย ชาย ศรีวิกรม์

ชื่อคู่สมรส : นางพัณณิน นามสกุลเดิมของคู่สมรส กิติพราภรณ์

ประวัติครอบครัว :เป็นบุตรของนายสุทธิพงศ์ ศรีวิกรม์ (เสียชีวิต) และนางสุรภีร์ โรจนวงษ์ มีพี่น้อง 4 คน เป็นฝาแฝดกับชาญ

ชื่อพี่-น้อง :
-นางสิริมา หงสนันท์
-นายชาญ ศรีวิกรม์ (ฝาแฝดผู้พี่)
-ชาย ศรีวิกรม์ (ฝาแฝดผู้น้อง)
-นางกรกฏ ศรีวิกรม์

การศึกษา และดูงาน :

-ปริญญาตรี วิศวอุตสาหกรรม จากมหาวิทยาลัยเบรดฟอร์ด ประเทศอังกฤษ
-ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ จาก Queen Mary College London University
-ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจต่างประเทศและการเงิน จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

-กรรมการบริหาร บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
-เลขานุการสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์
-กรรมการผู้จัดการบริษัท จี.เอส.พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
-นายก สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชระสงค์ (RSTA)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement