ประวัติสืบพงศ์ อติชาตการ ข้อมูลล่าสุดของสืบพงศ์ อติชาตการ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สืบพงศ์ อติชาตการ

สืบพงศ์ อติชาตการ

สืบพงศ์ อติชาตการ

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
ด๊อกเตอร์คนเก่งที่ไม่ใช่เด่นแต่เรื่องวิชาการ ทุกวันนี้นอกจากจะทำงานประจำแล้ว ยังเจียดเวลาไปสอนพิเศษให้ความรู้แก่นักศึกษาอย่างเต็มที่


ชื่อ : ดร. สืบพงศ์ อติชาตการ

ชื่อเล่น : โก้

การศึกษา และดูงาน :

- ปริญญาโท-เอก ด้าน Operation Research ที่ University of Texas at Arlington
- ปริญญาตรี วิศวะ สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- บริษัท Seagate Technology
- อาจารย์พิเศษ
- Senior Vice President ธนาคารกรุงเทพ
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement