ประวัติเสนีย์ จิตตเกษม ข้อมูลล่าสุดของเสนีย์ จิตตเกษม

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

เสนีย์ จิตตเกษม

เสนีย์  จิตตเกษม

เสนีย์ จิตตเกษม

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
โชว์ลีลาตำส้มตำสนั่นเมือง "เสนีย์ จิตตเกษม" ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ยังแรงดี ออกลีลาโยกย้ายโชว์พลังตำระเบิด จนโต๊ะพัง ครกกระเด็นกระดอนตกลงพื้น สร้างความฮือฮากับผู้เข้าร่วมงาน แรงดีไม่มีตกจริงๆพ่อเมืองน่านคนนี้...


ชื่อ-สกุล : นาย เสนีย์ จิตตเกษม

ชื่อคู่สมรส : ช่อผกา

มีธิดาชื่อ : น.ส.สู่ขวัญ จิตตเกษม

การศึกษา และดูงาน :
- ประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดเชิดสำราญ (บ้านเชิดวิทยาคาร)
- โรงเรียนพนัส (พนัสศึกษาลัย)
- มัธยมศึกษาจากโรงเรียนพนัสนิคม (พนัสพิทยาคาร)
- โรงเรียนชลราษฏร์อำรุง
- ปริญญาตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
- โรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 28
- โรงเรียนนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 31

ตำแหน่งปัจจุบัน : 1 ตุลาคม 2553 ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :
- 1 ตุลาคม 2531 หัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนาอำเภอปากชม จังหวัดเลย
- 1 พฤศจิกายน 2532 นายอำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี
- 3 ธันวาคม 2533 นายอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี
- 17 มกราคม 2537 นายอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
- 17 ตุลาคม 2537 นายอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
- 2541 ผู้อำนวยการส่วนกิจการมวลชน สำนักประสานงานมวลชน
- 8 พฤศจิกายน 2542 ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานมวลชน
- 1 ตุลาคม 2544 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
- 4 ธันวาคม 2549 รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
- 1 ตุลาคม 2550 ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ
- 8 มิถุนายน 2552 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
- 1 ตุลาคม 2553 ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

เครื่องราช :
- ปี 2521 รางวัลปลัดอำเภอผู้มีผลงานดีเด่น กองทัพภาคที่ 2 ส่วนหน้า จังหวัดสกลนคร
- ปี 2522 รางวัลข้าราชการขวัญใจประชาชน จ.อุดรธานี
- ปี 2526 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น พ.ศ.2526 สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
- ปี 2550 รางวัลกระบวนงานรณรงค์วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้ง ส.ส. ปี 2550 ดีเด่นอันดับ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ปี 2551 รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการหรือรางวัลสำเภาทอง ประจำปี 2551
- รางวัล คนดีศรีสะเกษ จากสำนักคณะสงฆ์ จ.ศรีสะเกษ

เครื่องราชอิสริยาภาณ์ชั้นสายสะพาย :
- ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
- ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
- มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement