ประวัติสุวิทย์ คุณกิตติ ข้อมูลล่าสุดของสุวิทย์ คุณกิตติ
วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

สุวิทย์ คุณกิตติ

สุวิทย์    คุณกิตติ

สุวิทย์ คุณกิตติ

เพศ ชาย
วันที่เกิด 17 ต.ค. 2500
อายุ 61 ปี
ในขณะที่การหาเสียงกำลังเข้มข้น ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง แต่ข่าวการประกาศถอนตัวจากคณะกรรมการมรดกโลกทำเอาช็อกไปตามๆ กัน เพราะนายสุวิทย์ คุณกิตติ คณะผู้แทนไทย ได้ประกาศลาออก เนื่องจาก มีการบรรจุวาระพิจารณาแผนบริหารจัดการพื้นที่โดยปราสาทพระวิหารในการประชุมคืนที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทย ทำให้นายสุวิทย์ ต้องตัดสินใจดังกล่าว

โดยนายสุวิท ทวิตเตอร์ผ่าน @Suwit_Khunkitti ระบุว่า น่าเสียดายนะครับที่หน่วยงานนานาชาติที่มีภารกิจส่งเสริมการศึกษาและ วัฒนธรรม จะลืมหน้าที่ของตนเองจนทำให้เกิดความขัดแย้งกันในภาคีสมาชิก การตัดสินใจที่คณะกำลังจะดำเนินการในไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ เป็นไปเพื่อไม่ยอมให้ใครใช้ข้ออ้างในการรุกเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นอธิปไตย ของเรา

ที่ประชุมบรรจุวาระ ผมไม่มีทางเลือกครับ คงต้องถอนตัว ผมได้เคยพูดกับสื่อไทยไปว่า หากสังคมใดดำเนินการตามใจตนเอง ไม่คิดถึงกฎระเบียบที่ลงมติโดยสมาชิกแล้ว ก็ไม่มีประโยชน์ใดๆ ที่เราจะอยู่ในสังคมแบบนี้

ผลที่ตามมา สุดจะคาดเดา ว่าจะทำให้เกิดเหตุการณ์ตามแนวชายแดนหรือไม่ แต่นี่คือการตัดสินใจ เพื่อไม่ให้ไทยสูญเสียดินแดน และ เป็นการปกป้องผืนแผ่นดินที่บรรพบุรุษปกปักรักษามาให้เราตราบทุกวันนี้...

ชื่อ-นามสกุล : สุวิทย์ คุณกิตติ

นามแฝง/ฉายา : ลูกอีสานอินเตอร์

วันเกิด :17 ต.ค. 2500

ประวัติครอบครัว :
- เป็นบุตรของนายวิเชียร และนางนวลปรางค์ เชาว์สุวรรณกิจ (ชื่อเดิม เซี่ยมหง)
- สมรสกับลาวัณย์ ชัยนันท์สมิตย์ มีธิดา 3 คน

การศึกษา :
- ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ ด้านเคมีจากมหาวิทยาลัยเคนตั๊กกี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาชุมชน
- ปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ ด้านเคมีจากมหาวิทยาลัยเคนตั๊กกี้ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ไฮสคูล Kemper Military College (1 ปี) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- มัธยมศึกษา โรงเรียนเทพศิรินทร์
- โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา

การทำงาน/หน้าที่ :
- ส.จ. 2525-2528
- ส.ส. 2526, 2529, 2531
- เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปี 2529
- เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
- เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย
- ประธานกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร
- ประธานกรรมาธิการกิจการสตรีและเยาวชน
- ประธานอนุกรรมาธิการนโยบายมันสำปะหลัง
- อนุกรรมาธิการจัดทำแผนพัฒนาสภาผู้แทนราษฎร และเป็นกรรมการบริหารรัฐสภาโลก เป็นคนไทยคนเดียวที่ได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกรัฐสภาทั่วโลกจำนวน 115 รัฐสภา
- ส.ส.ขอนแก่น เขต 3 พรรคกิจสังคม 2 สมัย
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พ้น ตำแหน่ง15 ก.ย.2536)
- ส.ส. ขอนแก่นเขต 3 พรรคกิจสังคม
- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ้นตำแหน่ง 28 ก.พ.2539 เนื่องจากรัฐบาล นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี ปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.)
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรักษาการอยู่จนถึง 17 พ.ย.2539 (ยุบสภา 27 ก.ย. 2539)
- รองนายกรัฐมนตรี
- หัวหน้าพรรคกิจสังคม (ลาออก 23 มิ.ย.2542)
- หัวหน้าพรรคกิจสังคม (ลาออก 9 ส.ค.2543)
- ส.ส.ขอนแก่น เขต 3 พรรคกิจสังคม
- ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ(ปาร์ตี้ลิสต์) พรรคไทยรักไทย
- รองนายกรัฐมนตรี
- ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ปี 2544
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
- รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ้นตำแหน่ง 2 ส.ค. 2548) และประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
- ส.ส. (สอบตก) แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดขอนแก่น เขต 3 หมายเลข1 พรรคเพื่อแผ่นดิน 23 ธ.ค. 2550 และรองนายกรัฐมนตรี และควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ (กขต.) และหัวหน้าพรรคเพื่อแผ่นดิน 25 ก.ย. 2550 และลาออก 30 ต.ค.2551 ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ 3