ประวัติประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ ข้อมูลล่าสุดของประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ

ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ

ประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ

เพศ ชาย
วันที่เกิด
อายุ - ปี
"เสี่ยประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ"ส.ส.ยะลา พรรคประชาธิปัตย์ มาแปลก ประกาศขอลอกเลียนแบบคนดัง"พนิช วิกิตเศรษฐ์"อย่างไม่ตั้งใจ โผล่เข้าสภาฯด้วยมาดใหม่ โชว์อวดทรงผมสุดฮิตอินเทรนด์"สกินเฮด"อย่างล้านเลี่ยนเตียน โล่งติดหนังหัว เท่ด้วยทรงเดียวกันเป๊ะเลย

"เสี่ยประเสริฐ"บอกที่เลือกทรงนี้เพราะหัวเล็กหัวหลิม สั่งช่างให้ตัดสั้นจนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำตัว และวันนี้ได้ตกลงตั้งชื่อทรงผมนี้กับเพื่อนร่วมค่ายไว้แล้ว เรียกตามชื่อคุกเขมร ทรง"เปรย์ซอว์"นั่นเอง

ประวัติบุคคลสำคัญ

ชื่อ -นามสกุล : นายประเสริฐ พงษ์สุวรรณศิริ

วันที่เกิด : 29 กรกฎาคม 2499

บิดา : นายไพรัตน์

มารดา : นางกิมเฮียง

ถิ่นกำเนิด : อ.เมือง จ.นครนายก

ชื่อคู่สมรส : นางกมลรัตน์

จำนวนบุตร-ธิดา 4 คน บุตร 2 คน ธิดา 2 คน

การศึกษา และดูงาน :
-มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง
- ปริญญาตรี

ตำแหน่งปัจจุบัน:
- 23 ธันวาคม 2550 ส.ส. ยะลา พรรคประชาธิปัตย์ (85,455 คะแนน)
- 27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการกิจการชายแดนไทย

การทำงาน
- 2 กรกฎาคม 2538 ส.ส. ยะลา พรรคประชาธิปัตย์ (ยุบสภา 27 ก.ย.2539)
-15 สิงหาคม 2538 กรรมาธิการการกีฬา
-17 พฤศจิกายน 2539 ส.ส. ยะลา พรรคประชาธิปัตย์
-19 ธันวาคม 2539 กรรมาธิการกิจการเยาวชน สตรีและผู้สูงอายุ (ลาออก)
-16 ธันวาคม 2540 กรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
-12 มกราคม 2542 กรรมาธิการการท่องเที่ยว (ลาออก)
-9 กุมภาพันธ์ 2542 กรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม
-6 มกราคม 2544 ส.ส. ยะลา เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์
-12 มิถุนายน 2544 กรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน
-6 กุมภาพันธ์ 2548 ส.ส. ยะลา เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์ (33,393)
-28 มีนาคม 2548 กรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ ภาคการเมือง
-22 เมษายน 2548 ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ
-23 ธันวาคม 2550 ส.ส. ยะลา พรรคประชาธิปัตย์ (85,455 คะแนน)
-27 มิถุนายน 2551 กรรมาธิการกิจการชายแดนไทย

เครื่องราช :
- ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement