ประวัติทองใบ ทองเปาด์ ข้อมูลล่าสุดของทองใบ ทองเปาด์

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ทองใบ ทองเปาด์

ทองใบ ทองเปาด์

ทองใบ ทองเปาด์

เพศ ชาย
วันที่เกิด 12 เม.ย. 2469
อายุ 95 ปี
ทนายความรางวัลแมกไซไซ สิ้นลมหายใจแล้ว หลังเสียชีวิตด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 24 ม.ค. สิริอายุรวม 84 ปี หลังจากก่อนหน้านี้สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมไทยมากมายจนนับไม่ถ้วน ทั้งในฐานะทนายความ นักเขียน และนักหนังสือพิมพ์ ซึ่งในบทบาทของนักกฎหมาย สามารถช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้มหาศาลเลย สวดพระอภิธรรมศพถึงวันที่ 28 ม.ค. ที่วัดพระศรีมหาธาตุ ศาลา 14 และกำหนดฌาปนกิจศพ วันที่ 29 ม.ค.54

ชื่อ - นามสกุล : นาย ทองใบ นามสกุล ทองเปาด์

วันที่เกิด : 12 เมษายน 2469

วันที่เสียชีวิต : 24 มกราคม 2554

ประวัติครอบครัว

บิดา : นายหนู

มารดา : นางเหง่า

ถิ่นกำเนิด : จังหวัดมหาสารคาม

ชื่อคู่สมรส วาสนา ทองเปาด์

จำนวนบุตร-ธิดา 3 คน บุตร คน ธิดา คน

ประวัติครอบครัว
เป็นบุตรของนายหนู และนางเหง่า ทองเปาด์
ภรรยาชื่อนางวาสนา ทองเปาด์ มีบุตร-ธิดา 3 คน

การศึกษา และดูงาน
- การศึกษาจากพระ โดยศึกษาขั้นต้นที่บ้าน
- มัธยมศึกษาปีที่ 7-8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลั
2495 ปริญญาธรรมศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาชุมชน

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่
2496 ทนายความ
- เลขาธิการสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
- เลขาธิการสมาคมนักข่าวแห่งประเทศไทย
- เลขาธิการสหพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
- กรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมซีไรท์
- ประธานสถาบันพัฒนาวิชาชีพวารสารแห่งประเทศไทย
- เจ้าของสำนักงานทนายความทองใบ ทองเปาด์ และเพื่อน
- นักหนังสือพิมพ์และนักเขียน
- กรรมการสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ตำแหน่งทางการเมือง
- 31 กรกฎาคม 2538 ที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 (ลาออก 1มี.ค.2539)
- 26 ธันวาคม 2539 สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ สาขากฎหมายมหาชน (ส.ส.ร.สาขากฎหมายมหาชน) (ลาออก 10 มี.ค.2540)
- 15 มกราคม 2540 กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ
- 15 มกราคม 2540 กรรมาธิการประชาสัมพันธ์
- 4 มีนาคม 2543 สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดมหาสารคาม (ลำดับที่ 2 ของ จ.มหาสารคาม คะแนน 86,441)
- 28 สิงหาคม 2543 กรรมาธิการการต่างประเทศ
- 20 สิงหาคม 2544 กรรมาธิการการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน
- 24 สิงหาคม 2544 กรรมาธิการสิ่งแวดล้อม

ยศหรือขั้น
เครื่องราช
- 5 ธันวาคม 2544 ทวิติยาภรณ์ช้างเผือก
- 2527 รางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ประจำปี 2527
- 2527 คนดีศรีสารคาม
- 5 เมษายน 2547 รางวัลสัญญา ธรรมศักดิ์ ปี 2547
- 2547 รางวัลนักกฎหมายดีเด่นประจำปี 2547 จากกองทุนศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement