ประวัติวิธวดี แพ่งสภา ข้อมูลล่าสุดของวิธวดี แพ่งสภา

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

วิธวดี แพ่งสภา

วิธวดี แพ่งสภา

วิธวดี แพ่งสภา

เพศ หญิง
วันที่เกิด
อายุ - ปี
เป็นคู่คิด และเพื่อนแท้ที่ดีที่สุดของสามีอย่างคุณเอ็ด ไม่ว่าจะบริหารงาน หรือครอบครัวก็ลงตัว และดีไปเสียทุกอย่าง เป็นอีกคนที่ต้องยกตำแหน่งภรรยาดีเด่นให้ไปเลย

ชื่อ : นาง วิธวดี แพ่งสภา

ชื่อเล่น : ไหม

ประวัติครอบครัว :
เป็นบุตรคนสุดท้อง ในจำนวนพี่น้อง 5 คน ของ ร.ต.มณี และนางเครือศรี คุปตัษเฐียร
ชื่อพี่-น้อง
1. นางพรจันทร์ Curtis (แมว)
2. นายมนัสเทพ คุปตัษเฐียร (เม่น)
3. นางณัฐทิณี นิลโชติ (มด)
4. นายอภิฉัตร คุปตัษเฐียร (หมึก)
5. นางวิธวดี แพ่งสภา (ไหม)
สมรสกับ นายดุสดี แพ่งสภา มีบุตร-ธิดา 2 คน
ชื่อ 1. น.ส.วรสุดา แพ่งสภา (น้องเอม)
2. นายดลวัฒน์ แพ่งสภา (น้องนนท์)

การศึกษา และดูงาน :
- ด้าน Marketing สาขา Fashion Design จาก Cambridge Technical College
- มัธยมศึกษา 5 โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- อนุบาล โรงเรียนอนุบาลดวงถวิล

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

- นักธุรกิจ เจ้าของบริษัท Bi-Brain Real Estate
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement