ประวัติพระเทพเวที ข้อมูลล่าสุดของพระเทพเวที

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

พระเทพเวที

พระเทพเวที

พระเทพเวที

เพศ ชาย
วันที่เกิด 6 ต.ค. 2470
อายุ 94 ปี
มีเพียงไม่กี่ครั้งที่จะเห็นมหาเถรสมาคม จะใช้บทลงโทษที่รุนแรงเฉียบขาดกับพระสงฆ์ และครั้งนี้ ก็ถือเป็นหนึ่งในจำนวนไม่กี่ครั้งที่ว่า

ด้วยการลงมติปลดพระเทพเวที (ยิ้ม ภทรธมโม ป.ธ.9) จากตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดอนงคาราม แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม. หลังพบมูลความผิดแต่งตั้งบุคคลที่ไม่ใช่ไวยาวัจกรวัดมาทำหน้าที่จัดประโยชน์บนที่ธรณีสงฆ์ จนสร้างความเสียหายแก่สาธารณสมบัติของวัด ทั้งยังให้การเป็นเท็จ แถมขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา ประเดิมการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งแรกของปี 2554

ชื่อ-นามสกุล : พระเทพเวที

นามเดิม : ยิ้ม

วันที่เกิด : 6 ตุลาคม 2470

บิดา : นายเยี่ยม ศิริสุภา

มาดา : นางเขียน ศิริสุภา

การศึกษา และดูงาน :
- ปี 2481สำเร็จวิชาสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดอินทราวาส เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
- ปี 2486 สอบได้นักธรรมเอก สำนักเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
-ปี 2524 สอบได้ประโยค ป.ธ.9 สำนักเรียนวัดอนงคาราม

การปกครอง
พ.ศ. ๒๕๓๒
-ปี 2532 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะที่ 7 และเป็นประธานศาสนสมบัติ วัดอนงคาราม
-ปี 2534 ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้รักษาการเจ้าอาวาสวัดอนงคาราม
-ปี 2535 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดอนงคาราม
- ปี 2545 ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะเขตคลองสาน

สมณศักดิ์
- ปี 2527 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนามที่พระกวีวงศ์
-ปี 2535 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่พระราชสุธี
- ปี 2546 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ในราชทินนามที่ พระเทพเวที

ผลสำเร็จของงาน
-ปี 2489 - ปัจจุบัน เป็นครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีและเป็นกรรมการศาสนศึกษา สำนักเรียนวัดอนงคาราม รวมทั้งเป็นกรรมการตรวจประโยคธรรมและบาลีสนามหลวง
-ปี 2500 เป็นครูสอนบาลีที่วุดเจษฎาราม จังหวัดสมุทรสงครามโดยไม่รับนิตยภัต
- ปี 2517 เป็นพระอนุจรนำปัญหาประโยคบาลีไปเปิดสอบที่จังหวัดสิงห์บุรี
-ปี 2528-2530 เป็นกรรมการสังคยานาตรวจชำรพระไตรปิฎก และเป็นผู้อำนวยการรักษาความปลอดภัย และอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย
- ปี 2528- ปัจจุบัน เป็นกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการ ตัดสินประกวดสวดมนต์หมูสรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะประจำปี เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
-ปี 2531 ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตัดสินประกวดสวดมนต์หมู่ให้ฝึกสอนนักเรียนและบันทึกเทปสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยเป็นตัวอย่างซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน
ช่วยหาทุนกุศลนิธิวัดอนงคารามเพื่อนำดอกผลมาใช้จ่ายในงานปกครอง การศึกษา การเผยแผ่แลสาธารณูปการ
- ปี 2534 เป็นเจ้าสำนักวัดอนงคาราม
- ปี 2543-ปัจจุบัน ปกครองคณะสงฆ์หนกลาง
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement