ประวัติธวัชชัย สมุทรสาคร ข้อมูลล่าสุดของธวัชชัย สมุทรสาคร

ข่าว

วิดีโอ

advertisement

ธวัชชัย สมุทรสาคร

ธวัชชัย    สมุทรสาคร

ธวัชชัย สมุทรสาคร

เพศ ชาย
วันที่เกิด 11 เม.ย. 2495
อายุ 68 ปี
ไม่รู้ว่า ได้ข้อมูลมาจากไหน! คนระดับ พล.อ.ธวัชชัย สมุทรสาคร สมาชิก สปช. อดีตแม่ทัพภาค2 ซึ่งมีความถนัดเรื่องความมั่นคงประเทศ ออกมาปูด 2 พรรคการเมืองใหญ่ ลงขันล้มรัฐบาลคสช.และโยงป่วนใต้

ร้อนถึง นายอนุสิษฐ คุณากร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ( สมช.) ก่อนไปจีนถกปมอุยกูร์ สะดุ้งสุดตัว!ร้อนแทบนั่งเก้าอี้ไม่ติด รับออกมาปัด ไม่เคยมีข้อมูล 2พรรคการเมืองใหญ่ร่วมกันหวังป่วนรัฐบาล

ก็ไม่รู้ว่า อดีตมทภ.2 ได้ข่าวมาได้ยังไง สงสัยงานนี้ต้องมีอะไรในกอไผ่ คงต้องจับตาดูให้ดี อาจมีอะไรดีๆให้ดูจากนี้ไปก็เป็นได้

ชื่อ-สกุล : พลโท ธวัชชัย   สมุทรสาคร

วันเดือนปีเกิด : 11  เมษายน  2495

บิดา  : นาย วิเชียร สมุทรสาคร ( เสียชีวิตแล้ว) 

มารดา : นาง สีมา   สมุทรสาคร (เสียชีวิตแล้ว)

บุตร – ธิดา : พันตรี กฤติพงศ์   สมุทรสาคร เกิด  18  มกราคม  2522
ร้อยโท พิศุทธิ์      สมุทรสาคร  เกิด  11  กันยายน  2523

การศึกษา และดูงาน :

หลักสูตรทางพลเรือน
26 มิ.ย.2551 – มี.ค.2552  : หลักสูตร การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่1 ณ สำนักสันติวิธีสถาบันพระปกเกล้า
พ.ศ.2538  : หลักสูตร พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต    สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์  (ปริญญาโท)
พ.ศ.2509 : มัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

หลักสูตรทางทหาร
20 ก.พ.2553 – 24 พ.ค.2553 : หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร การบริหารจัดการด้านความมั่นคงชั้นสูง รุ่นที่ 1 ( วปอ.มส.1) 
พ.ศ. 2548-2549 : หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ประจำปีการศึกษา สถาบันป้องกันประเทศ
พ.ศ.2539    : หลักสูตรวิทยาลัยการทัพบก  ชุดที่ 41  ปี สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูง  
พ.ศ. 2531 : หลักสูตรครูทำการรบ  ณ  ประเทศออสเตรเลีย
พ.ศ.2528   : สถาบันวิชาการทหารบกชั้นสูตร หลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารบกหลักสูตรหลักประจำ ชุดที่  63
พ.ศ.2526    : โรงเรียนทหารราบ  ศูนย์การทหารราบ หลักสูตรชั้นนายพัน  เหล่าทหารราบ  รุ่นที่ 40
พ.ศ.2519   :  โรงเรียนทหารราบ  ศูนย์การทหารราบ หลักสูตรชั้นนายร้อย เหล่าทหารราบ   รุ่นที่  51   
พ.ศ. 2519 : โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ฯ รุ่นที่ 23 
พ.ศ. 2518 : หลักสูตรส่งทางอากาศ  รุ่นที่ 94  
พ.ศ. 2517 : หลักสูตรจู่โจม รุ่นที่ 39 
พ.ศ. 2514 : โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 12  

การทำงาน และตำแหน่งหน้าที่ :

พ.ศ.2553 : แม่ทัพภาคที่ 2
พ.ศ.2552 : แม่ทัพน้อยที่  2
พ.ศ.2550 : รองแม่ทัพภาคที่ 2
พ.ศ.2548 : ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 6
พ.ศ.2547 : ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกสุรินทร์
พ.ศ.2544 : รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่  6 
พ.ศ.2540 : ผู้บังคับกรมทหารราบที่ 23
พ.ศ.2532 : ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 23
พ.ศ.2527 : ผู้บังคับกองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่ 6
พ.ศ.2521 : ผู้บังคับกองร้อยอาวุธเบา กองพันทหารราบที่ 4  กรมผสมที่23                                   
advertisement

คลิก

ติดตามรายการสด

พร้อมชมรายการย้อนหลัง
advertisement